SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. gruodžio 16 d.
Nr. 47 (895) StraipsniaiVerta žinoti         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Atlygio VĮ Registrų centrui dydžiai eurais

Teisingumo ministras 2014 m. rugpjūčio 13 d. šešiais įsakymais nauja redakcija išdėstė ankstesniuosius savo teisės aktus, pakeisdamas atlyginimo VĮ Registrų centrui už jo išduodamų tam tikrų duomenų rūšių išrašų ir/ar jų formų dydžius – paslaugų kainos litais perskaičiuotos į eurus • Pakeitimai įsigalios euro įvedimo Lietuvoje dieną, t. y. 2015 m. sausio 1 d. • Kaip atrodo anksčiau nustatytieji dydžiai, juos perskaičiavus į eurus, galima pamatyti pateikiamoje lentelėje.
 

Delspinigių ir palūkanų dydžiai už pavėluotą grąžinti paramą 2015 m. I ketvirčiui

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-455 nustatė nuo 2015 m. sausio 1 d. 2015 metų I ketvirčiui už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas: delspinigių dydį – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną ir palūkanų, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydį – 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną • Šie dydžiai išliko nepakitę.
 

Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių pakeitimai

Lapkričio 29 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. VA–153 pakeistas 2010 01 08 įsakymas Nr. VA–6 ir, išdėsčius jį nauja redakcija, patvirtintos Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklės bei Sprendimo įregistruoti/neregistruoti elektros energijos tiekėju (naudotoju)/išregistruoti iš elektros energijos tiekėjų (naudotojų) FR1076 forma • Įregistravimo elektros energijos tiekėju ir išregistravimo iš elektros energijos tiekėjų tvarka • Įsiregistravimo elektros energijos naudotoju ir išregistravimo iš elektros energijos naudotojų sąlygos.
 

Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2014 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1274 pakeitė Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisykles • Pakeitimai susiję su euru.
 

Kitąmet nežymiai didės valstybės politikų, teisėjų, pareigūnų ir tarnautojų algos

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2015 metais įstatyme nustatyta, jog valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2015 metais bus 130,5 euro, t. y. perskaičiavus į eurą, paliktas vienas skaičius po kablelio, apvalinant pusės euro tikslumu • Šis dydis taikomas valstybės politikų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginėms algoms, Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams ir karių tarnybiniams atlyginimams bei kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms apskaičiuoti 2015 m. • 2014 metais bazinis dydis yra lygus 450 litų (130,329 euro) • Taigi, kitiems metams nustatytas rodiklis yra šiek tiek didesnis.
 

Pakeistos beviltiškų skolų pripažinimą reguliuojančios taisyklės

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-434 pakeitė Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisykles • Šios taisyklės skirtos reglamentuoti, kokiu būdu pelno mokesčio mokėtojas pelno mokesčio tikslais, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėtojas (individualią veiklą vykdantis gyventojas) ar apmokestinamasis asmuo PVM tikslais turi įrodyti skolų arba jų dalies, įskaitant pardavimo PVM, beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti tas skolas • Šios taisyklės taip pat reglamentuoja, kaip pelno mokesčio mokėtojas ar GPM mokėtojas apskaičiuoja beviltiškų skolų sumas • Pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2015 m. sausio 1 d., sietini su būsimu euru ir reikalavimais turėti dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą ir pastangas atgauti tokias skolas, pobūdžiu, kuris priklauso nuo skolos sumų dydžių (sumos litais pakeistos į sumas eurais).
 

Pakeistos registravimosi PVM mokėtojais/išregistravimo iš PVM mokėtojų taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. VA–143 pakeitė 2002 06 26 įsakymą Nr. 178 ir šiuo įsakymu patvirtintas: Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju/išregistruoti iš PVM mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis FR0388 formos 2 versiją (išdėstyta nauja redakcija) bei Įregistravimo PVM mokėtojais/išregistravimo iš PVM mokėtojų taisykles • Pakeitimais FR0388 formoje, kuri buvo patvirtinta 2014 06 30 įsakymu Nr. VA-47 ir naudojama vietoj trijų anksčiau buvusių formų (juridiniai asmenys pildė FR0388 formą, fiziniai asmenys – FR0389 formą, o investicinis fondas – REG809 formą), panaikintas trumpinys „Lt“, o vietoj registravimosi PVM mokėtoju ribą nustatančių dydžių – 155 000 ir 35 000 Lt – įrašytos atitinkamos sumos eurais – 45 000 ir 14 000 Eur • Įregistravimo PVM mokėtojais/išregistravimo iš PVM mokėtojų taisyklėse taip pat atsisakyta nacionalinės valiutos litų bei jos trumpinio „Lt“ bei įrašytos perskaičiuotos sumos eurais – 155 000 Lt, 125 000 Lt ir 35 000 Lt pakeistos į 45 000, 35 000 ir 14 000 Eur sumas, taip pat padaryti kiti pakeitimai, su kuriais ir supažindiname • Kada atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju? • Iš kokių ES valstybių pardavėjų įsigytų prekių vertė yra įtraukiama į nustatytą 14 000 Eur sumą? • Pakeistos savanoriško įsiregistravimo PVM mokėtoju taisyklės • Patikslinimas, susijęs su fiskaliniu agentu • Išregistravimo iš PVM mokėtojų tvarkos pakeitimai
 

Pakeitimai notarų ir antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

Vyriausybė dviem 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimais pakeitė notarų ir antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.
 

Patvirtinta susidėvėjusių ir sugadintų litų keitimo į eurus tvarka

Lietuvos banko valdyba 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 03-316 patvirtino naujas Susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisykles • Šiose taisyklėse nustatyti litų banknotų ir monetų bei centų monetų sugadinimo požymiai, pagal kuriuos pinigai turi būti priimami mokėjimams ir atsiskaitymams iki 2015 m. sausio 15 d., keičiami į eurus, pripažįstami nekeičiamais, taip pat susidėvėjusių ir sugadintų pinigų keitimo Lietuvos banke ir Lietuvos banko licenciją (leidimą) turinčiuose bankuose ir (arba) užsienio banko filialuose (skyriuose), veikiančiuose Lietuvos Respublikoje, tvarka.
 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2015 metais

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 12, 15, 40, 71, 71-1, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatytos naujos privalomo registravimosi PVM mokėtojais ribos po euro įvedimo • 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų atlygio sumos perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu • Prekių įsigyjamų iš kitų valstybių narių vertės perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu • Nuotolinės prekybos būdu atgabentų prekių vertės perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu • Fizinių asmenų, kurie registruojasi Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, Prašymo formoje deklaruojamų sumų perskaičiavimas į eurus.
 

Šiemet antrą kartą pakeista VMI sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą FR0592 forma

VMI prie LR FM viršininkas šiemet antrą kartą pakeitė jau 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VA–6 keistą Sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą FR0592 formą • Naujausiu 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. VA–179 vėl šią formą išdėstant nauja redakcija, joje patikslinta apskundimo tvarka.
 

Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas valstybės/savivaldybės valdomose įmonėse

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1099 pakeistos Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės • Šios taisyklės reglamentuoja savivaldybių, kurios yra AB ir UAB akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybių administracijos direktorių, patikėjimo teise valdančių savivaldybėms nuosavybės teise priklausančias akcijas, teises ir pareigas ir asmenų, kuriems suteikiami įgaliojimai atstovauti savivaldybei, teises ir pareigas • 2015 m. sausio 1 d. įsigalios ir Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1101 pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas • Šis aprašas nustato visų valstybės valdomų įmonių valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, įskaitant ir valstybei atstovaujančias institucijas bei valdymo koordinavimo centrą, teises ir pareigas, susijusias su valstybės valdomų įmonių valdymu.
 

Verslo liudijimas suteiks teisę iš juridinių asmenų gauti 4 500 eurų metinių pajamų

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1360 pakeistas 2002 11 19 nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 2.3.2 papunktis, kuriame nurodyta 15 500 litų suma pakeista į 4 500 eurų sumą.
 

Vykdančių individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą įregistravimas į Mokesčių mokėtojų registrą

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA–166 pakeitė Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių 38 punktą, kuriame buvusi 15 000 litų suma pakeista į 4 500 eurų sumą.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2014  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama