SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. gruodžio 9 d.
Nr. 46 (894) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizų tarifai eurais 2015 m.

Šiemet jau trečią kartą koreguotas Akcizų įstatymas, kurio pataisos susijusios su pasikeitusiais akcizų tarifų dydžiais: rugsėjo 23 d. Akcizų įstatymo Nr. XII-1120 ir Nr. XII-1121 nustatyti nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiantys akcizų tarifai eurais, o lapkričio 25 d. Nr. XII-1358 - nuo 2015 m. kovo 1 d., kurie padidinti alui, vynui bei kitiems fermentuotiems gėrimams, tarpiniams produktams, etilo alkoholiui, cigaretėms, cigarams ir cigarilėms.
 

Garantijos ir lengvatos neįgaliesiems

Neįgaliesiems teisė į darbą pripažįstama lygiai su kitais asmenimis, tačiau jiems taikomos tam tikros lengvatos, garantijos ir apribojimai • Diskriminuoti – neleistina • Privalu atsižvelgti į išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų • Darbo laikas • Atostogos • Darbo sutarties nutraukimas • Jei neįgalumas nuslepiamas
 

Kai darbas yra kilnojamojo pobūdžio ar susijęs su kelionėmis • Konsultuoja Jonas GRICIUS, Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Situacija: įmonė užsiima statybine – gamybine veikla visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Darbuotojai kiekvieną dieną važinėja į nurodytą vietą vykdyti darbus (į vykdomo objekto vietą kiekvieną dieną nuvežami ir parvežami vieneto transportu). Ar tai pagal Darbo kodeksą galima vadinti kilnojamojo pobūdžio darbu, ar tai galėtų būti įvardijama kaip komandiruotė? Kaip teisingai reikėtų įvardinti tokio pobūdžio atliekamą darbą darbo sutartyje? Kokiais atvejais galima taikyti dienpinigius? • Dėl kilnojamojo pobūdžio darbo sąlygų • Dėl darbo sutartinių įsipareigojimų įforminimo kilnojamojo darbo sąlygomis • Dėl dienpinigių mokėjimo tvarkos • Praktinės situacijos pavyzdys
 

Kasos aparatų naudojimas

Kasos aparato pertvarkymas (perprogramavimas) • Informacijos pateikimas kasos aparato kvite, ataskaitose ir Kasos aparato kasos operacijų žurnale • Žurnalo užpildymo pereinamuoju laikotarpiu pavyzdžiai • Kiti klausimai
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 15 d., kalendorius.
 

Naujas lošimo įrenginių apskaitos žurnalas

Lapkričio 1 d. įsigaliojo Lošimų priežiūros tarnybos prie LR FM direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. DI–186 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos lošimo įrenginius eksploatuojančioms bendrovėms privalomos Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklės bei patvirtinta nauja Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo forma • Šio įsakymo įsigaliojimo dieną (lapkričio 1 d.) eksploatuojamiems lošimo įrenginiams turi būti pildomas naujos formos apskaitos žurnalas, į jį perrašant duomenis iš senos formos lošimo įrenginio apskaitos žurnalo ir papildant jį naujais duomenimis • Visų eksploatuojamų lošimo įrenginių duomenys į naujos formos lošimų įrenginių apskaitos žurnalus turi būti perrašyti iki 2015 m. birželio 30 d.
 

Naujos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos papildomų reikalavimų nustatymo ir atšaukimo taisyklės

Lapkričio 29 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. VA–154 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2002 10 10 įsakymas Nr. 290 bei patvirtintos: Papildomų reikalavimų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui nustatymo ir atšaukimo taisyklės; Sprendimo nustatyti/atšaukti/neatšaukti papildomus reikalavimus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui FR0441 forma • Atvejai, kada gali VMI nustatyti papildomus reikalavimusi akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui • Kokie gali būti nustatyti papildomi reikalavimai? • Papildomų reikalavimų atšaukimas
 

Naujos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo „Sodroje“ taisyklės

Patvirtintos naujos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo "Sodros" administravimo įstaigose taisyklės • Naujosios taisyklės nustato fizinių, juridinių asmenų ir kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens teisių (komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis pasitarimas), aptarnavimo „Sodros“ valdyboje, teritoriniuose skyriuose ir kitose administravimo įstaigose, taip pat asmenų prašymų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarką • Taisyklės netaikomos asmenų skundų dėl „Sodros“ teritorinių skyrių ir kitų administravimo įstaigų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjimui „Sodros“ valdyboje, kaip privalomoje išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje • Asmenų aptarnavimas pagal „vieno langelio“ principą nuo 2015 m. liepos 1 d. • Aptarnavimas telefonu • Elektroniniu paštu siunčiamų prašymų administravimas • Prašymų pateikimo būdai • Kada nagrinėjami nepasirašyti prašymai? • Vienkartinių prašymų teikti asmens duomenis nagrinėjimo ypatumai • Prašymo nagrinėjimo terminai • Kada prašymas nenagrinėjimas, persiunčiamas ar grąžinamas? • Atsakymų (sprendimų) išsiuntimas (įteikimas) asmeniui • Sprendimų, veiksmų (neveikimo) apskundimas
 

Nuo kitų metų – naujos inventorizacijos taisyklės

Nuo 2015 m. sausio 1 d. keisis inventorizacijos atlikimo tvarka • Vyriausybė 2014 m. spalio 3 d. Nr. nutarimu 1070 patvirtino naujas nuo kitų metų pradžios įsigaliosiančias Inventorizacijos taisykles, pakeitusias anksčiau nustatytas 1999 06 03 Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008 04 17 pakeitimo nutarimas Nr. 370) • Naujos redakcijos taisyklės, kurias sudaro 8 skyriai, parengtos atsižvelgiant į esamą situaciją ir į taikomą praktiką atliekant inventorizaciją • Pakeitimai taisyklėse padaryti siekiant, kad inventorizacija būtų atliekama ne formaliai (kas daroma, jei inventorizacijos atlikti neįmanoma taip, kaip buvo anksčiau nustatyta teisės aktuose), o taip, kad subjektas, atlikęs inventorizaciją, iš to gautų realios naudos (buhalterinės apskaitos duomenis sutikrintų su realiai turimu turtu, įsipareigojimais) • Taisyklių taikymo sritis • Inventorizacijos objektas ir periodiškumas • Inventorizacijos komisijos sudarymo reikalavimai • Inventorizacijos aprašo sudarymo reikalavimai • Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos atlikimas • Atsargų ir pinigų inventorizacijos atlikimo tvarka • Nematerialiojo turto, finansinio turto inventorizacijos atlikimo tvarka • Skolų inventorizacijos naujovės • Inventorizacijos įforminimas • Atsakomybė už inventorizacijos rezultatų registravimą • Inventorizacijos dokumentų saugojimas
 

Nuo kitų metų keisis avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA–146 pakeitė Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles, kurios įsigalios 2015 m. sausio 1 d. • Pakeitimai susiję su nuo kitų metų sausio 1–ąją įvedamu Lietuvoje euru, todėl taisyklėse vietoje nuorodų į litus nuo 2015 01 01 įrašyti eurai, atnaujintos pavyzdžiuose pateikiamos pavyzdinės situacijos, panaikinant nebeaktualias, be to, nebeliko paaiškinimų dėl 2009 ir 2010 metų avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarkos, taip pat atlikti kiti pakeitimai ir papildymai.
 

Pakeistas 4–asis VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita

Gruodžio 4 d. įsigaliojo finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K–406 pakeistas 4–asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ • Be kitų pakeitimų, 4–asis VSAFAS papildytas nauju 2 priedu „Rezultato, atsiradusio ne dėl subjekto vykdomos veiklos, keičiantis subjekto teisinei formai, registravimo ir pateikimo grynojo turto pokyčių ataskaitoje pavyzdžiai".
 

Pakeistos mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 26 d. Nr. VA–152 pakeitė 2004 12 07 įsakymą Nr. VA–186 ir juo patvirtintas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles • Taip pat naujomis redakcijomis išdėstė Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą ir Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formą • Šiose formose jose panaikintos nuorodos į litus, atlikti techninio pobūdžio pakeitimai, o sprendimo FR0783 formoje taip pat patikslinta apskundimo tvarka • Taisyklėse dauguma pakeitimų susiję su artėjančiu euro įvedimu, be to, patikslintos nuostatos dėl formų ir duomenų pateikimo būdų, taip pat mokesčių mokėtojo informavimo tvarkos.
 

Pasikeitė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaravimo tvarka

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. VA–117, kuriuo pakeistas 2009 11 19 įsakymas Nr. VA–82 ir nauja redakcija išdėstytos nurodytuoju įsakymu patvirtintos: Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 forma (2 versija) ir šios deklaracijos formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, nustatančios deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui tvarką • Įsakyme nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai: mokesčių administratoriui turi teikti deklaracijos 2 versiją ir vadovautis taisyklėmis, neatsižvelgdami į tai, kokio mokestinio laikotarpio pajamas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį deklaruoja; tikslinant 2013 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijų duomenis, mokesčių administratoriui turi būti teikiama deklaracijos 2 versija • Esminiai pakeitimai • Kuriais atvejais teikiama deklaracija GPM309? • Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su deklaracija? • Kokia valiuta deklaruojamos užsienio valstybėje gautos pajamos? • Kokiais būdais gali būti pateikta deklaracija GPM309? • Gautas pajamų sumas reikia įrašyti su centais, o pajamų mokesčio sumą – apvalinti • Kaip pildyti laukelius deklaracijoje GPM309? • Naujo skyriaus „Dėl MNPD taikymo“ pildymas • Kada pildomas naujas skyrius „Dėl pajamų mokesčio lengvatos palūkanoms taikymo“?
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Pajuokavimai
 

Patikslinta, koks etilio alkoholis atleidžiamas nuo akcizų

Lapkričio 21 d. įsigaliojo Akcizų įstatymo Nr. IX–569 27 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad nuo akcizų atleidžiamas etilo alkoholis, kuris yra farmacijos produktų, veterinarinių vaistų sudedamoji dalis, taip pat etilo alkoholis, naudojamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės farmacijos, veterinarijos praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę vykdančių institucijų funkcijoms įgyvendinti.
 

Prekių pardavimas juridiniams asmenims

VMI prie LR FM paaiškinimas dėl prekybos verslo liudijimus įsigijusių gyventojų iš juridinių asmenų gautų pajamų, už jiems parduotas prekes, apmokestinimo.
 

VMI teisės aktai, skirti akcizų administravimui

Penkiais VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymais pakeistos: Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklės; Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo į registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo taisyklės; Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisyklės; Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų įregistravimo registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisyklės; Paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo taisyklės.
 

Žemės mokesčio administravimo taisyklių ir formų pakeitimai

Nuo lapkričio 29 d. galioja VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VA–155 pakeistas 2006 06 09 įsakymas Nr. VA–55 ir juo patvirtintos: Žemės mokesčio administravimo taisyklės; Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos KIT703 forma (nauja redakcija); Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo KIT716 forma (nauja redakcija) • Pakeitimai susiję su euro įvedimu, todėl taisyklėse pateiktosios nuorodos į litus papildytos nuorodomis į eurus, atnaujintos pavyzdžiuose pateikiamos pavyzdinės situacijos, patikslintos žemės mokestinės vertės skaičiavimo taisyklės pereinamuoju laikotarpiu, taip pat taisyklės papildytos nuostatomis dėl KIT716 formos pildymo, kai ši forma teikiama po 2015 m. sausio 1 d., be to, atlikti ir kiti patikslinimai. 
 
Verta žinoti

Delspinigių už nesumokėtus mokesčius dydis 2015 m. I ketvirčiui liko nepakeistas

Patvirtintas nuo 2015 m. sausio 1 d. 2015 metų I ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

Palūkanų už mokestinę paskolą dydis 2015 m. I ketvirčiui išlieka nepakeistas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatytas 2015 m. I ketvirčiui 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2014  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama