SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. gruodžio 2 d.
Nr. 45 (893) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinios“ perkeliamos į internetinę erdvę

„Popierinę“ spaudą vis akivaizdžiau nurungiant internetinei žiniasklaidai, nuo kitų metų ir „Mokesčių žinių“ leidybą perkeliame išimtinai tik į internetinę erdvę • AKCIJA internetinei „Mokesčių žinių“ 2015 m. prenumeratai pratęsta iki gruodžio 15 d. • Akcijos metu „Mokesčių žinių“ el. versijos kaina 2015 m. prenumeratai 269 Lt (77,91 Eur)
 

AB ir UAB įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo taikymas

Perskaičiuojant akcinių bendrovių (AB) ir uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių vertes eurais, reikės vadovautis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu nauju Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu • Šiame naujame įstatyme reglamentuojamos AB ir UAB, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais bei šių bendrovių įstatų keitimo ir jų registravimo procedūros, taip pat kiti klausimai (pvz., įrašų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose pakeitimus ir pan.) • Kartu 2015 m. sausio 1 d. įsigalios ir Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII–1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas, kurio nuostatos susijusios su bendrovių įstatinio kapitalo dydžio pakeitimais, taip pat ir akcijų nominalios vertės išreiškimu eurais, jame reglamentuoti atvejai, kai bendrovei įsteigti būtini dokumentai bei kiti sprendimai sudaryti/priimti iki 2014 12 31, tačiau juos JAR numatoma pateikti po šios datos, taip pat išspręsti kiti su euro įvedimu susiję klausimai.
 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai

Lapkričio 7 d. įsigaliojo Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. (1.3 E)VE–52 pakeista Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta 2011 03 09 įsakymu Nr. V–100 • Rodyklė nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų dokumentų, sudaromų vykdant vidaus administravimo ir kitas bendrąsias funkcijas, saugojimo terminus • Rodyklėje nustatyti minimalūs saugojimo terminai taikomi ir nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų veiklos dokumentams, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.
 

Darbas individualioje įmonėje • Konsultuoja Jonas GRICIUS, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Mano vyras turi IĮ (parduotuvė) • Kadangi jis dažnai išvažiuoja, pas notarą yra parašęs įgaliojimą mano vardu tvarkyti visus reikalus, susijusius su įmone • Ar aš galiu dirbti pardavėja be darbo sutarties ir kaip teisingai viską įforminti?
 

Drausminės nuobaudos skyrimas

Kas yra darbo drausmės pažeidimas? • Už vieną darbo drausmės pažeidimą – viena drausminė nuobauda • Svarbu įforminti raštiškai ir laikytis terminų • Nesutarimai dėl drausminės nuobaudos
 

Duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracijos pildymo instrukcijos pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 1B–842 vėl pakeitė Duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracijos pildymo instrukciją, patvirtintą ankstesniu 2011 05 17 įsakymu Nr. 1B–275 • 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1B–657 keista instrukcija šįkart papildyta naujais pavyzdžiais ar senus papildant naujomis nuostatomis, taip pat dar kartą patikslinta D.V.1 blanko A, B, C skilčių langelių pildymo tvarka.
 

Eurai ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistravimo/išregistravimo taisyklėse ir REG815 formoje

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. VA–132 pakeitė 2014 05 02 įsakymą Nr. VA–26 ir juo patvirtintas Prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema / išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio PVM schema, REG815 formą (išdėstyta nauja redakcija) bei Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, taisykles • Taisyklių pakeitimai susiję su nustatytais reikalavimais, keliamais fiziniams asmenims registruojamiems ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, taip pat išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, priežastimis (atitinkamų dydžių vertės nacionaline valiuta litais yra pakeistos į vertes eurais) • Fizinis asmuo, norintis įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi užpildyti ir VMI pateikti REG815 formos prašymą • Ši forma teikiama ir tuo atveju, kai ūkininkas neatitinka jam nustatytų kriterijų – tuomet prašyme užpildoma išregistravimo dalis, nurodant išregistravimo priežastis • Atsižvelgiant į nuo 2015 m. sausio 1 d. euro įvedimą Lietuvoje, REG815 formos išnašoje „Išregistravimo priežastys“ panaikintas trumpinys „Lt“ ir vietoje 155 000 Lt įrašyta 45 000 eurų suma bei 35 000 Lt suma pakeista į 14 000 eurų.
 

Kasos operacijos eurais

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių pakeitimai • Pakeistos kasos aparatų naudojimo taisyklės
 

Keičiasi taisyklės telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninių paslaugų teikimo vietai

Kokie apmokestinimo PVM pakeitimai, taikomi telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninių paslaugų teikimo vietai nuo kitų metų sausio 1 d.? • Kas tai yra MOSS sistema? • Ar privaloma registruotis MOSS sistemoje? • Kurie apmokestinamieji asmenys galės registruotis MOSS sistemoje Lietuvoje ir kaip jie galės deklaruoti kitoms ES valstybėms narėms priklausantį sumokėti PVM? • Kaip turės būti mokamas PVM (ar visa suma į Lietuvos biudžetą, ar atskirai į kiekvienos valstybės biudžetą), jei apmokestinamasis asmuo naudosis MOSS sistema?
 

Kitąmet – naujos paramos formos, norintiems išsinuomoti ar įsigyti būstą

Nuo kitų metų pradžios nuomoti būstą bus lengviau, nes bus kompensuojama dalis nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių, t. y. asmenys ir šeimos turės galimybę gauti nuomojamo iš privačių fizinių ar juridinių asmenų būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją • Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, kuris pakeis šiuo metu galiojantį Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą • Naujajame įstatyme reglamentuota nauja paramos būstui išsinuomoti teikimo forma (nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija) sudarys galimybę tiems žmonėms ar šeimoms, kuriems būtinas socialinis būstas, tačiau savivaldybės negali jo pasiūlyti, išsinuomoti jų poreikius atitinkantį būstą • Nuomos mokesčio kompensacija • Pajamų ir turto metinių dydžių ribos • Kas galės kreiptis dėl paramos būstui įsigyti? • Socialinio būsto nuomos tvarka • Nuomojamą savivaldybės būstą bus galima išsipirkti rinkos kaina • Saugikliai nuo piktnaudžiavimo • Gyventojų turto deklaravimo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai
 

Mėnesinės A klasės pajamų deklaracijos FR0572 pildymo taisyklių pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA–123 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos 2004 01 15 įsakymu Nr. VA–7 • Šios naujosios taisyklės bus taikomos deklaruojant 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gyventojams išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, taip pat tikslinant mokesčių administratoriui jau pateiktas deklaracijas bei pavėluotai VMI teikiant 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas (jeigu jos nebuvo pateiktos laiku) • Visais šiais atvejais turės būti užpildoma ta pati deklaracijos FR0572 formos 4 versija.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 10 d., kalendorius.
 

Nauja VMI pildoma Finansinio reikalavimo pateikimo/patikslinimo FR1117 forma

Šiemet jau antrą kartą VMI prie LR FM viršininkas pakeitė Finansinio reikalavimo pateikimo/patikslinimo FR1117 formą • Naujausiu 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA–150, įsigaliojusiu lapkričio 22 d., ši forma vėl išdėstyta nauja redakcija, joje panaikinant nacionalinę valiutą litus.
 

Naujos privalomo deklaruoti turimo turto ribos

Artėjant eurui, nustatytos naujos asmenų, privalomo deklaruoti turimo turto ribos, kurios bus taikomos deklaruojant 2015–ųjų ir vėlesnių metų turtą • Kitais metais įsigalios Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisos, kuriomis ne tik dabar šiame įstatyme įtvirtintos atitinkamų dydžių vertės litais pakeistos vertėmis eurais, bet ir perskaičiuotos sumos eurais koreguotos ir suapvalintos mokesčių mokėtojų naudai.
 

Naujos redakcijos formos mažųjų bendrijų steigimui

2015 m. sausio 1 d. įsigalios ūkio ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4–766 pakeistas 2012 08 31 įsakymas Nr. 4–878 ir patvirtintos iš mažosios bendrijos (MB) pavyzdinių 10–ties steigimo dokumentų sąrašo 6-ių naujų formų naujos redakcijos, t. y. MB pavyzdinė steigimo akto forma, kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas; MB pavyzdinė steigimo akto forma, kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas; MB pavyzdinė steigimo sutarties forma, kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas; MB pavyzdinė steigimo sutarties forma, kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas; MB pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei MB pavyzdinių nuostatų, kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas, pildymo rekomendacijos; MB pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei MB pavyzdinių nuostatų, kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas, pildymo rekomendacijos.
 

Naujos UAB steigimo dokumentų formos

2015 m. sausio 1 d. įsigalios ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4–760, kuriuo patvirtinti nauji uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdiniai dokumentai ir jų pildymo rekomendacijos, t. y. uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinė steigimo akto forma (naudojama, kai UAB steigia vienas steigėjas); uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinė steigimo sutarties forma (naudojama, kai UAB steigia 2 ar daugiau steigėjų); uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniai įstatai; uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijos.
 

Neveikiančius juridinius asmenis likviduoti bus paprasčiau

Spalio 23 d. įsigaliojo Civilinio kodekso 2.46, 2.66, 2.70, 2.75, 2.106 ir 2.108 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII–1064 3 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo papildytas teisinių pagrindų, kada juridinis asmuo gali būti likviduojamas Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojo iniciatyva, sąrašas.
 

Pakeitimai dėl elektroninių paslaugų teikimo PVM apmokestinimo tvarkos • Edvinas LENKAUSKAS, advokatų profesinė bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ teisininkas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. keisis telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo bei kitų elektroninių paslaugų suteikimo vieta • Patobulinta mini vieno langelio sistema (VLS) • Vis dar nėra aiški įgyvendinimo tvarka
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Atsipalaidavimui
 

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį kaip paramą taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA–141 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas 2003 02 07 įsakymu Nr. V–45 • Šios taisyklės nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, pageidaujančio skirti pajamų mokesčio dalį vienetams, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą, ir politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, prašymo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.
 

PVM grąžinimas ambasadoms Lietuvoje

Finansų ministras 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K–360 pakeitė Palankesnių arba nepalankesnių PVM ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisykles, patvirtintas 2002 06 21 įsakymu Nr. 188 • Šios taisyklės nustato atvejus, kada užsienio valstybės diplomatinėms atstovybėms ir/arba konsulinėms įstaigoms Lietuvoje taikoma nepalankesnė arba palankesnė PVM ir/arba akcizų grąžinimo tvarka, nei nustatyta Vyriausybės patvirtintose bendrose taisyklėse (Vyriausybės 2004 04 16 nutarimas Nr. 442) • Pakeistose taisyklėse, pakeisti 8 punktai iš 22, taip pat be atnaujintų nuorodų į aktualius teisės aktus ir jų nuostatas, remiantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikos įstatymu, vietoje nurodytų sumų litais, įtvirtintos sumos eurais, apvalinant jas iki sveiko skaičiaus.
 

Su PVM susiję finansų ministro įsakymų pasikeitimai

Finansų ministras trimis 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymais pakeitė ankstesnius savo įsakymus, susijusius su PVM: pakeistas Susitarimų dėl PVM ir akcizų lengvatų ES institucijoms ir įstaigoms įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašas; pakeistos Lietuvos Respublikoje sumokėto importo PVM už atgabentas iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų prekes, kurių gabenimas baigiasi kitoje valstybėje narėje, grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklės; pakeistas 2002 06 21 įsakymas Nr. 189 ir juo patvirtintos Prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės bei Prašymų grąžinti už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės • Naujieji įsakymai įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d., kai Lietuvoje bus įvesta ir pradėta naudoti nauja valiuta – eurai.
 

Ūkininkams ir iš jų perkantiems asmenims aktualus pakeitimas

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1K–358, kuriuo pakeistos Kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo pirkėjams taisyklės, patvirtintos 2004 03 31 įsakymu Nr. 1K–108.
 

VMI įmokų kodų sąrašo pakeitimai

VMI viršininkas ir Muitinės departamento generalinis direktorius 2014 m. lapkričio 6 d. bendru įsakymu Nr. VA–130/1B–792 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą.
 

VMI informavimo apie numatomą akcizais apmokestinamų prekių gavimą, pristatymą arba laikymą iš kitos ES šalies pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA–139 pakeitė Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą ES valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos ES valstybės narės taisykles, patvirtintas 2004 04 28 įsakymu Nr. VA–64.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2014  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama