SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. lapkričio 25 d.
Nr. 44 (892) StraipsniaiVMI informuojaDėl litų perskaičiavimo į eurus teik...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Dėl litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl mokesčių grąžinimo

VMI prie LR FM parengė paaiškinimą apie Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų įvairių mokesčių mokėtojų prašymų dėl mokesčių grąžinimo įforminimo tvarką po euro įvedimo dienos.

 

1. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) mokesčių mokėtojai, kurie vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, siekia susigrąžinti mokesčio permoką (skirtumą), pildydami Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) formą FR0781 už laikotarpį iki euro įvedimo dienos, prašomas grąžinti (įskaityti) sumas turi nurodyti eurais, kadangi ši forma teikiama pagal suformuotas prievoles, kurios 2015 m. sausio 1 d. bus perskaičiuotos į eurus.

 

2. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens pateikiami prašymai FR0445 formos grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM (toliau – FR0445 formos prašymas) už laikotarpius iki 2014 12 31, turės būti užpildomi taip:

       √ pateikto tiesiogiai Vilniaus AVMI ir atsiunčiamo paštu Vilniaus AVMI (popierinio) FR0445 formos prašymo 5 laukelio bei lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti“ visi duomenys nurodomi litais. Suvedus pateikto FR0445 formos prašymo duomenis į atitinkamą VMI informacinę sistemą FR0445 formos prašymo lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti“ stulpelio „PVM/VAT“ kiekvienos eilutės suma (PVM suma) bus perskaičiuota (konvertuota) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą ir apskaičiuota bendra grąžintina PVM suma eurais, susumavus visų eilučių perskaičiuotas į eurus PVM sumas. Tokiu būdu apskaičiuota eurais bendra PVM suma bus laikoma užsienio asmens prašoma grąžinti PVM suma, neatsižvelgiant į faktiškai FR0445 formos prašymo 5 laukelyje nurodytą grąžintiną PVM sumą litais;

       √ per VMI portalo e.VMI automatizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI pateiktoje FR0445 formos prašymo 5 laukelio bei lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti“ visi duomenys užpildomi litais. Užpildyta lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti“ stulpelio „PVM/VAT“ kiekvienos eilutės suma (PVM suma) sistemoje iš karto bus perskaičiuojama (konvertuojama) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą ir apskaičiuojama bendra grąžintina PVM suma eurais, susumuojant visų eilučių perskaičiuotas į eurus sumas. Tokiu būdu apskaičiuota eurais bendra PVM suma bus laikoma užsienio asmens prašoma grąžinti iš biudžeto PVM suma;

       √ perskaičiuojamos (konvertuojamos) į eurus lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti“ kiekvienos eilutės PVM sumos sistemoje bus suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę. Bendra grąžintina PVM suma (susumavus eilučių PVM sumas) taip bus nurodoma eurais ir euro centais (t. y., su dviem skaičiais po kablelio).

 

3. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) mokesčių mokėtojų pateikiami Prašymai grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 formos (toliau – FR0396 formos prašymas) grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus už laikotarpius iki 2014 12 31 turės būti pildomi taip:

       √ pateiktame tiesiogiai AVMI ir atsiunčiamame paštu arba elektroniniu paštu (popieriniame) FR0396 formos prašymo 18, 19, 20, 23 ir 25 laukeliuose visi duomenys nurodomi litais. Suvedus pateikto FR0396 formos prašymo duomenis į VMI portalo e.VMI automatizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) FR0396 formos prašymo 19 laukelio kiekvienos eilutės suma bus perskaičiuota (konvertuota) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Atitinkamai 20 laukelio suma bus apskaičiuota susumuojant 19 laukelio kiekvienos eilutės sumas perskaičiuotas į eurus. Tuo pačiu 23 ir 25 laukelių sumos taip pat bus perskaičiuotos į eurus ir patikslintos atsižvelgiant į bendrą 20 laukelio sumą eurais. Tokiu būdu apskaičiuotos 20, 23 ir 25 laukelių sumos bus laikomos atitinkamai grąžintina akcizų suma, prašoma grąžinti akcizų suma ir prašoma įskaityti suma, neatsižvelgiant į faktiškai FR0396 formos prašymo 20, 23 ir 25 laukeliuose nurodytas sumas litais;

       √ pateikiant prašymą FR0396 formos per Mano VMI:

– prašymo eilutėje „Akcizo tarifas“ asmuo turi pasirinkti tuo laikotarpiu, už kurį bus prašoma grąžinti ir/arba įskaityti akcizus, galiojusį akcizų tarifą, nustatytą litai;.

– eilutėse „Prašoma grąžinti akcizų suma“ nurodyta akcizų suma Mano VMI iš karto perskaičiuojama (konvertuojama) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma“ grąžintina akcizų suma nurodoma tik eurais, susumuojant visų eilučių „Prašoma grąžinti akcizų suma“ perskaičiuotas į eurus sumas. Perskaičiuojamos (konvertuojamos) į eurus akcizų sumos Mano VMI suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę;

– asmuo, atsižvelgdamas į eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma“ grąžintiną akcizų sumą eurais, turi užpildyti eilutes „Įskaitoma mokesčiams suma“ ir „Prašoma grąžinti suma“ eurais.

 

4. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) mokesčių mokėtojų pateikiami Prašymai grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formos (toliau – FR0397 formos prašymas) grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus už laikotarpius iki 2014 12 31 turės būti pildomi taip:

       √ pateiktame tiesiogiai AVMI ir atsiunčiamame paštu arba elektroniniu paštu (popieriniame) FR0397 formos prašymo 17, 18, 19, 22 ir 24 laukeliuose visi duomenys nurodomi litais. Suvedus pateikto FR0397 formos prašymo duomenis į Mano VMI FR0397 formos prašymo 18 laukelio kiekvienos eilutės suma bus perskaičiuota (konvertuota) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Atitinkamai 19 laukelio suma bus apskaičiuota susumuojant 18 laukelio kiekvienos eilutės sumas perskaičiuotas į eurus. Tuo pačiu 22 ir 24 laukelių sumos taip pat bus perskaičiuotos į eurus ir patikslintos atsižvelgiant į bendrą 19 laukelio sumą eurais. Tokiu būdu apskaičiuotos 19, 22 ir 24 laukelių sumos bus laikomos atitinkamai grąžintina akcizų suma, prašoma grąžinti akcizų suma ir prašoma įskaityti suma, neatsižvelgiant į faktiškai FR0397 formos prašymo 19, 22 ir 24 laukeliuose nurodytas sumas litais;

       √ pateikiant prašymą FR0397 formos per Mano VMI:

– prašymo eilutėje „Akcizo tarifas“ asmuo turi pasirinkti tuo laikotarpiu, už kurį bus prašoma grąžinti ir/arba įskaityti akcizus, galiojusį akcizų tarifą, nustatytą litais;

– eilutėse „Prašoma grąžinti akcizų suma“ nurodyta akcizų suma Mano VMI iš karto perskaičiuojama (konvertuojama) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma“ grąžintina akcizų suma nurodoma tik eurais, susumuojant visų eilučių „Prašoma grąžinti akcizų suma“ perskaičiuota į eurus sumas. Perskaičiuojamos (konvertuojamos) į eurus akcizų sumos Mano VMI suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę;

– asmuo, atsižvelgdamas į eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma“ grąžintiną akcizų sumą eurais, turi užpildyti eilutes „Įskaitoma mokesčiams suma“ ir „Prašoma grąžinti suma“ eurais.

 

5. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) teikiama Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 forma dėl kilnojamojo ir/arba nekilnojamojo daikto, taip pat dėl nenukirsto miško ar apvaliosios medienos parduoto ar kitokiu būdu perleisto kito asmens nuosavybėn 2015 metais ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, pildoma eurais, t. y. FR0464 formos 14, 16, 17, 18 laukeliuose sumos įrašomos eurais (Eur). Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 forma teikiama po 2015 m. sausio 1 d. dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto, parduoto iki 2014 m. gruodžio 31 d. pildoma litais, t. y. 14, 16, 17, 18 laukeliuose sumos įrašomos litais.

Permokos sumą perskaičiuoja į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą ir grąžina permokos sumą eurais mokesčių administratorius.

 
Kiti temos „VMI informuoja“ straipsniai

Pelno mokestis ir euras

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM informacija.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2014  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama