SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. lapkričio 25 d.
Nr. 44 (892) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

B klasės pajamų deklaravimas – naujovės pildant ataskaitą FR0471

Spalio 31 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA–116 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kuriomis turi būti vadovaujamasi deklaruojant 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gyventojams išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, ir jos taikomos užpildant 2014 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio FR0471 formą (5 versiją).
 

Bus galima aukoti ir Europos labdaros organizacijoms

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I–172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas, leisiantis teikti paramą Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
 

Dėl litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl mokesčių grąžinimo

VMI prie LR FM parengtas paaiškinimas apie Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų įvairių mokesčių mokėtojų prašymų dėl mokesčių grąžinimo įforminimo tvarkos po euro įvedimo dienos.
 

Euras finansinėse ataskaitose

Iki euro įvedimo Lietuvoje reikia pakeisti apie porą šimtų įstatymų bei dar kelis šimtus Vyriausybės nutarimų, kuriuose yra nuorodos į litus • Pristatome keturis 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius įstatymų pakeitimus, susijusius su įmonių finansinių ataskaitų rodikliais ir bendrosios civilinės atsakomybės draudimo bei profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarčių sumomis, kuriose vertės litais pakeistos į išraišką eurais.
 

JADIS duomenys apie juridinių asmenų dalyvius taps vieši

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. VĮ „Registrų centras“ savitarnos sistemoje pradėjus veikti juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS), duomenys apie juridinių asmenų dalyvius tapo prieinami tik teisę juos gauti turinčioms valstybės institucijoms ir analogišką teisę turintiems asmenims • Teisingumo ministrui 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1R–335 pakeitus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatus, nuo 2015 m. sausio 1 d. bet kurie fiziniai ir juridiniai asmenys vėl galės sužinoti konkretaus juridinio asmens dalyvius: t. y. duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės (UAB) akcininkus (fizinio asmens vardą ir pavardę, juridinio asmens kodą ir pavadinimą ir asmens tapimo akcininku datą) ir mažosios bendrijos (MB) narius (nario vardą ir pavardę bei asmens tapimo MB nariu datą) • Tačiau teikiant šią informaciją, ji bus ribota: plačiajai visuomenei nebus atskleidžiamas juridinio asmens dalyvio (akcininko, mažosios bendrijos nario) asmens kodas, taip pat JADIS neteiks informacijos apie turimų akcijų skaičių.
 

Jaunimas galės sudaryti darbo įgūdžių įgijimo sutartis

Nuo kitų metų pradžios jaunimas nuo 16 iki 29 metų su darbdaviais galės sudaryti savanoriškos praktikos sutartis ir tokiu būdu, įgijus praktinių įgūdžių darbo vietoje, lengviau susirasti darbą bei išsilaikyti jame • Asmuo iki 18 metų turės teisę sudaryti sutartį tik, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas • Tai numatyta Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X–694 1, 2, 3, 13, 23, 24, 26, 29, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 26-1, 34-1 straipsniais ir priedu įstatyme, kuriuo siekiama spręsti aukštą jaunų žmonių nedarbo lygį, kurį neretai lemia ir tai, kad prieš priimdami į darbą jaunus žmones darbdaviai reikalauja turėti ne tik reikiamą išsilavinimą, bet ir tos srities praktinių įgūdžių • Nuo rugsėjo 1 d. įtvirtinta jaunimui skirta nauja remiamojo darbinimo priemonė – galimybė sudaryti dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį su darbo įgūdžių įgyti padedančiu darbdaviu (juridiniu ar fiziniu asmeniu), kuri leidžia jauniems žmonėms, nerandantiems darbo pagal įgytą išsilavinimą, persikvalifikuoti ir lengviau integruotis į darbo rinką.
 

Kada reikės teikti informaciją VMI apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją?

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. VA–137 pakeitė Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo VMI taisykles • Pakeitimai susiję su euro Lietuvoje įvedimu bei Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII– 1422 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymu Nr. XII–1172.
 

Kitąmet – naujos VDI ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V–334 patvirtino naujas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2015 m. sausio 1 d. • Patikrinimų rūšys ir pagrindai • Planiniai tikrinimai • Neplaniniai patikrinimai • Ūkio subjektų informavimas apie patikrinimą • Kontrolinių klausimynų taikymas • Patikrinimo užbaigimas • VDI inspektorių veiksmų ir sprendimų apskundimas
 

Kolektyvinėje sutartyje – ir dėl darbo užmokesčio

Įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų • Įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose • Įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams. Įmonės filialuose, atstovybėse ir struktūriniuose padaliniuose gali būti sudaromos kolektyvinės sutartys įmonės kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka ir neviršijant tos kolektyvinės sutarties apibrėžtų ribų.
 

Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimas

2015 m sausio 1 d. įsigalios Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I–1232 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame pakeistos nuostatos dėl neliečiamojo kapitalo.
 

Mėnesio ataskaitos PLN203 apie labdaros ir paramos teikimą, gavimą pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA–122 pakeistas 2006 05 30 įsakymas Nr. VA–49, kuris dabar vadinasi taip: „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ • Naujuoju įsakymu patvirtinta Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 eurų PLN203 forma ir šios formos bei jos priedų PLN203S bei PLN203G formų užpildymo taisyklės • Naujoji PLN203 forma bus naudojama 2015 ir vėlesniais kalendoriniais metais informacijai apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir/arba labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 eurų, mokesčių administratoriui teikti • Pakeitimai • Kurie juridiniai asmenys, iki kada ir kaip privalo pateikti PLN203 formą? • Parama sumuojama • Kurie juridiniai asmenys privalo pildo ataskaitos PLN203 S dalį? • Paramos teikėjų ir gavėjų ataskaitų pateikimo VMI tvarkos aprašai •
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 1 d., kalendorius.
 

Nauja nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamų deklaracija FR0459 ir jos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. VA–138 pakeitė 2003 02 07 įsakymą Nr. V–46 ir patvirtino nauja redakcija išdėstytas nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą bei šios FR0459 formos (ir jos papildomų lapų) užpildymo ir teikimo VMI taisykles • Naujojo įsakymo nuostatos taikomos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, deklaruojantiems 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas B klasės apmokestinamąsias pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, bei tikslinantiems mokesčių administratoriui pateiktų deklaracijų duomenis • Pakeitimai • Kurias pajamas nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo nurodyti deklaracijoje FR0459? • Valiuta deklaracijoje FR0459 • Kokia tvarka pildoma deklaracija FR0459? • Deklaracijos FR0459 laukelių pildymo pakeitimai • Kas ir kokiu būdu gali pateikti deklaraciją FR0459?
 

Naujos užsienyje paveldimo turto deklaravimo taisyklės

2014 m lapkričio 5 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA–127 pakeistas 2003 12 17 įsakymas Nr. V–325, kuris dabar vadinasi „Dėl Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ • Šiuo įsakymu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, kalendoriniais metais paveldėjusio turtą užsienio valstybėse, Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos bei jos papildomo lapo FR0585P formos užpildymo ir pateikimo tvarką • Taip pat pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma, kuri turi būti teikiama, deklaruojant 2015 m. ir vėlesniais kalendoriniais metais užsienio valstybėse paveldėtą turtą, taip pat tikslinant ankstesniais kalendoriniais metais pateiktą FR0585 formą • Be to, nauja redakcija išdėstytas FR0585 formos antroje pusėje pateikiamų užsienio valstybių kodų sąrašas, kuris pailgėjo ir jį sudaro jau nebe 51, o 61 įrašas.
 

Nuo kitų me­tų padvigubės „Sodros“ mokamos li­gos pašalpos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. bus suvienodintas „Sodros“ mokamas ligos pašalpos dydis ir susirgusiems nuo trečiosios nedarbingumo dienos už visą ligos laikotarpį bus mokama 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio siekianti ligos pašalpa • Pirmųjų dviejų kalendorinių ligos dienų apmokėjimo iš darbdavio lėšų tvarka nebuvo keičiama, todėl ji ir ateityje išliks tokia pati, kaip ir dabar: išmoka turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. ir ne daugiau kaip 100 proc. pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.
 

Pakeista gyventojo grynaisiais pinigais sudarytų sandorių deklaravimo VMI tvarka

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA–135 pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės, kurios nustato nuolatinių Lietuvos gyventojų informacijos apie sudarytus sandorius, kurie atitinka LR mokesčių administravimo įstatymo 42-1 str. 1 dalies sąlygas, pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.
 

Pakeitimai paramos teikėjų ir paramos gavėjų ataskaitų aprašuose

Finansų ministras 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1K–347 pakeitė nuostatas 2013 10 17 įsakymu Nr. 1K–339 patvirtintuose Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo VMI tvarkos apraše ir Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo VMI tvarkos apraše • Šiuose abiejuose aprašuose patikslinta nuoroda „didesnė negu 50 000 Lt“ pakeičiant į nuorodą „didesnė negu 15 000 eurų“.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Pajuokavimai
 

Paskutinę metų dieną trumpinamas bankams numatytas litų ir eurų keitimo sandorių laikas

2014 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 03–289 Lietuvos banko valdyba pakeitė Lietuvos banko litų ir bazinės valiutos – eurų keitimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisykles.
 

Pelno mokestis ir euras

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM informacija.
 

Priverstinės hipotekos/įkeitimo nustatymas

VMI prie LR FM pakeitė Mokesčių administravimo įstatymo 103 str., reglamentuojančio hipotekos/įkeitimo, kaip vieno mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančio būdo, nustatymą ir 106 str., nustatančio mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdus, 1 d. 5 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2014  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama