SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. lapkričio 18 d.
Nr. 43 (891) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

AMLAR metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių užtikrinimo priemonių apskaičiavimo metodikos pakeitimai

VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA–107 pakeistas 2004 04 28 įsakymas Nr. VA–68 ir juo patvirtinta Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodika.
 

Aplinkosauginiai mokesčiai eurais

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios nauji aplinkosauginiai mokesčiai • Pakeistuose Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme yra įtvirtinti mokesčio tarifai eurais už nustatytą atitinkamą apmokestinamąjį vienetą absoliučiu dydžiu, t. y. už į aplinką išmesto (išleisto) teršalo ar vidaus degimo varikliuose sunaudotų degalų toną ir už vidaus rinkai tiektą pakuotės ar apmokestinamųjų gaminių kiekį kilogramais, išgautų išteklių kubinį metrą ar medžioklei naudojamą hektarą, kurie yra perskaičiuoti laikantis nustatytų reikalavimų iš litų į eurus.
 

Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimo sumos eurais

Lietuvos banko valdyba 2014 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 03–245 pakeitė Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo 12 punktą ir eurais patvirtino metines audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo sumas.
 

Būsimo euro matematika

VMI prie LR FM paaiškinimas dėl litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl registravimosi PVM mokėtojais ir ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.
 

Eurai naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijoje FR0620

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA–124 pakeistos Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos FR0620 formos pildymo ir pateikimo taisyklės • Šios taisyklės nustato naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos FR0620 formos pildymo ir pateikimo atitinkamos apskrities VMI teritoriniam skyriui tvarką • Šią FR0620 formos deklaraciją privalo pateikti iš Lietuvos į kitą valstybę narę naują transporto priemonę tiekiantis Lietuvos arba užsienio juridinis arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas.
 

Eurai prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo FR0508 formos kvituose

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. VA–119, kuriuo pakeistas 2002 12 31 įsakymas Nr. 379 ir juo patvirtintos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklės • Šių taisyklių reikalavimų turi laikytis gyventojai, kurie vykdo veiklą įsigiję verslo liudijimus • Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių pardavimui (pirkimui) bei paslaugų teikimui privalo naudoti kvitus, kurių forma skelbiama VMI prie LR FM interneto svetainėje, arba kvitus, pagamintus spaustuvėse, kuriuos gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.
 

Euras ir socialinis draudimas

Ruošiantis euro įvedimui, keičiami bene visi mokestiniai teisės aktai, taip pat su socialiniu draudimu susiję įstatymai • Pateikiame nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias 7–nių įstatymų pataisas, susijusias su iš litų į eurus perskaičiuotais našlių ir valstybinių pensijų baziniais dydžiais, taip pat su „Sodros“ mokamomis valstybinėmis socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijomis, vienkartinėmis pašalpomis bei kompensacijomis ir kitais klausimais.
 

GPM lengvata palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius

VMI prie LR FM papildė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str., įtvirtinančio neapmokestinamųjų pajamų rūšis, 1 dalį 20-1 punkto, nustatančio palūkanų iš ne nuosavybės vertybinių popierių priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms sąlygas, apibendrintu paaiškinimu (komentaru).
 

Intrastato ribos 2015 metams

Kaip ir kiekvienais metais, Statistikos departamento generalinis direktorius patvirtino Intrastato ribas, kurios svarbios asmenims, įvežantiems ir išvežantiems prekes į/iš ES, bei pildantiems ar tarpininkaujantiems pildant Intrastato ataskaitas UPS–1 ir UPS–2 • 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ–262 įtvirtinta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba yra 1 001 312 litų (290 tūkst. EUR), o Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba - 742 352 litai (215 tūkst. EUR).
 

Įplaukų, gautų iš prekybos ir paslaugų teikimo automatų apskaitos taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA–114 pakeitė Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisykles • Pakeitimai, įsigaliosiantys 2015 m. sausio 1 d., atlikti atsižvelgiant į būsimą valiutą eurus. 
 

Jei darbe neblaivus darbuotojas

Ar tikrai darbuotojas neblaivus? • Privalu privaloma darbuotoją nušalinti nuo darbo? • „Atlygis“ už neblaivumą darbe
 

Kokius skundus nagrinėja darbo ginčų komisijos? • Jonas GRICIUS, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Ginčai dėl darbo užmokesčio nepriemokos • Dėl darbo užmokesčio
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 1 d., kalendorius
 

Naujos Intrastato statistinių išvežimo ir įvežimo ataskaitų formos

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Statistikos departamento generalinis direktoriaus ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktoriaus bendru 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DĮ–251/1B–779 patvirtintos naujos Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas forma (UPS–01) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas forma (UPS–02) bei Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės.
 

Naujos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės ir formos

Sodros“ direktorius 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V–677 pakeitė ankstesnį 2010 01 08 įsakymą Nr. V–35 ir išdėstė nauja redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisykles; SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formą (versija 05); Elektroninio SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formos duomenų struktūros aprašą (versija 05).
 

Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo VMI ir mokestinių prievolių vykdymo stebėsenos taisyklės

VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. VA–111 pakeistas 2006 01 23 įsakymas Nr. VA–4 ir patvirtintos naujos nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir mokestinių prievolių vykdymo stebėsenos taisyklės.
 

Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas nuo 2015 m.

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9, 13-1, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymui, keičiasi mėnesinio NPD, papaildomo NPD bei metinio NPD apskaičiavimo ir taikymo tvarka • Straipsnyje supažindiname su GPM įstatymo 20 str. 1, 2, 6 ir 8 dalių pakeitimais, kurių nuostatos bus taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas • Kaip bus nustatomas gyventojui taikytinas mėnesio NPD nuo 2015 01 01? • Kaip bus nustatomas metinis NPD nuo 2015 01 01? • Koks papildomas NPD bus taikomas nuo 2015 01 01 nuolatiniams Lietuvos gyventojams, auginantiems vaikus?
 

Pajamų mokesčio lengvata turto pardavimo pajamoms

VMI prie LR FM nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio, nustatančio neapmokestinamųjų pajamų rūšis ir sąlygas, 1 dalies 27 punkto komentarą.
 

Pakeista prašymo išduoti pažymas ar išrašus apie turto ir/ar pajamų deklaravimą forma

Lapkričio 4 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. Nr. VA–125 pakeista ir išdėstyta nauja redakcija pavyzdinė Prašymo išduoti pažymą apie turto ir/ar pajamų deklaravimą arba turto ir/ar pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus PRC909 forma • Šią prašymo formą mokesčių administratoriui turėtų pateikti gyventojai, pageidaujantys gauti Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą, taip pat Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytų formų Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašą ir Metinės pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašą.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Pajuokavimai
 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų pakeitimai

Trimis finansų ministro įsakymais pakeisti šie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai: 13–asis VSAFIS „Nematerialusis turtas“; 16–asis VSAFIS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“; 20–asis VSAFIS „Finansavimo sumos“.
 

Viršvalandinis, nakties darbas ir darbas poilsio bei švenčių dienomis – organizavimas ir apmokėjimas

Esant būtinybei ar vykdant nepertraukiamą darbo procesą, galimas tiek naktinis darbas ar darbas švenčių ir poilsio dienomis, tiek viršvalandžiai • Svarbiausia, kad darbo laikas būtų tinkamai organizuojamas, apskaitomas ir apmokamas • Skirti dirbti naktį ar viršvalandžius draudžiama tam tikroms grupėms darbuotojų • Naktinis darbas • Viršvalandinis darbas • Darbas švenčių ir poilsio dienomis
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2014  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama