SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 36 (884) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių" kitas numeris

išeis spalio 7 d.
 

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VDI taisyklių pakeitimai

Rugsėjo 2 d. įsigaliojo Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V–380 pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės, reglamentuojančios fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų, gautos informacijos ir individualių paklausimų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą Valstybinėje darbo inspekcijoje.
 

Avansinis pelno mokestis ir jo apskaičiavimo būdai • Jurga VAITKIENĖ, atestuota auditorė

Kadangi pelno mokestis deklaruojamas tik kartą per metus, tai Pelno mokesčio įstatymas nustato prievolę mokėti pelno mokestį avansu • Šis straipsnis apie tai, kuris avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas įmonei gali būti naudingesnis, o taip pat, kokios yra galimybės iki spalio 1 d. apskaičiavimo būdą pakeisti, t. y. pritaikyti mažiau išlaidų reikalaujantį būdą.
 

Euras cukraus gamybos ir cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijose

2015 m. sausio 1 d. įsigalios naujomis redakcijomis patvirtintos Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 forma ir Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 forma.
 

Euras reikalauja muitinės formų atnaujinimo

Muitinės departamento generalinis direktorius, rengdamasis euro įvedimui mūsų šalyje, išleido 2 įsakymus, kuriais patvirtino tris nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias formas: Mokestinės paskolos sutarties formą; Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos nario, fizinio asmens anketos formą; Informacinio pranešimo apie importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimą po prekių išleidimo formą.
 

GPM įstatymo korektūros

Ruošiantis euro įvedimui Lietuvoje, priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame nustatytos naujos mėnesinio neapmokestinamojo pajamų mokesčio dydžio (NPD) ir, atitinkamai, metinio NPD apskaičiavimo formulės, užtikrinant, kad įvedus eurą, gyventojų pajamos dėl NPD taikymo padidėtų 6,3 lito per metus • Pakeitimais taip pat nežymiai pakoreguotos kitų gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymo apimtys: pvz., papildomas NPD, taikomas už vaikus – 200 litų, pakeistas į 60 eurų; NPD, taikomas neįgaliesiems – 800 litų arba 600 litų, pakeistas į, atitinkamai, 235 ar 175 eurus; ne iš darbdavio gautų dovanų ir laimėjimų, nepriskiriamų pajamoms natūra, dydis – 320 litų pakeistas į 100 eurų; neapmokestinama pajamų suma iš kitų gyventojų nei sutuoktiniai, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys, vaikaičiai ar seneliai gautoms dovanoms – 8 000 litų, pakeista į 2 500 eurų ir kt.) • GPMĮ pataisose lengvatos už įsigytą kompiuterį atveju, nustatant maksimalią kompiuterio įsigijimui pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį gyventojo patirtų išlaidų sumą, leidžiamą atimti iš metinių apmokestinamųjų pajamų – 4 000 litų, ji perskaičiuota euro centų tikslumu, t. y. į 1 158,48 euro sumą.
 

Kaip nustatomos ir apmokamos darbo normos?

Lietuvoje valstybiniame teisiniame darbo santykių reguliavime nėra teisinių normų, konkrečiai nustatančių darbo, išdirbio ar darbo laiko normas gamybos vienetui pagaminti • Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka, įvertinus profesinę riziką, nustatomi kolektyvinėse sutartyse • Darbo normos ir apmokėjimo nuostatos – darbo sutartyje • Būtina laikytis nustatytų darbo užmokesčio dydžių • Darbų klasifikacijos sistema ir atlyginimas – be diskriminacijos
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 7 d., kalendorius.
 

Nauja e. varžytinių tvarka

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojus naujai elektroninių varžytinių tvarkai, patobulinta varžytynių paskelbimo ir vykdymo tvarka, griežtai nebefiksuojant varžytynių pabaigos laiko, bet siejant jį su paskutinio kainos pakėlimo momentu: varžytynės tęsis tol, kol varžytynių dalyviai kelia turto kainą ir jis parduodamas už įmanomai didžiausią kainą • Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimai • Į hipotekos registro duomenų teikėjų sąrašą įtraukti ir antstoliai • Duomenų teikimo hipotekos registrui el. būdu tvarkos pakeitimai
 

NPD taikymas 2014−aisiais ir vėlesniais metais (III dalis)

Metinis NPD ir jo taikymas • Kuriems gyventojams nustatyta pareiga perskaičiuoti metinį NPD?
 

Pakeista PKV pranešimo apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės

„Sodros“ direktorius 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V–560 pakeitė Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių, patvirtintų 2013 03 06 įsakymu Nr. V–123, 2 papunkčius ir nauja redakcija išdėstė PKV pranešimo apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus formą (versija 03).
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Juokai apie pinigus
 

Paveldimo turto mokesčio įstatymo pakeitimai

Atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, keičiamo Paveldimo turto mokesčio įstatymo, kuriame nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai (5 ir 10 proc.), pataisose padidinta paveldimo turto vertės riba, iki kurios ji apmokestinama sumažintu 5 proc. tarifu: vietoj šiuo metu 500 tūkst. litų nustatyta 150 tūkst. eurų • Taip pat padidinta paveldimo turto vertės riba, iki kurios ji neapmokestinama: šiuo metu galiojanti 10 tūkst. litų riba pakeista į 3 tūkst. eurų.
 

Ruošiamasi keisti mokesčius už išgaunamą naftą ir dujas

Esamus mokesčius, nustatant naujus už Lietuvoje išgaunamus angliavandenilius, tarp jų ir už skalūnų (išsklaidytųjų angliavandenilių) naftą bei dujas, ketinama keisti Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pataisose • Joms jau pritarė Vyriausybė ir pakeitimai iškeliavo į Seimą • Siūloma keisti ir paties Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pavadinimą į Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymą, o naftos ir dujų išteklių mokestis būtų keičiamas į angliavandenilių išteklių mokestį.
 

Siūloma pakelti minimalią algą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame numatyta nuo spalio 1 d. 35 litais iki 1035 Lt padidinti minimalų darbo užmokestį (MMA) ir 21 centu iki 6,27 Lt minimalųjį valandinį atlygį (MVA) • Šie minimaliojo darbo užmokesčio dydžiai galiotų iki 2014 m. gruodžio 31 d. • Nuo 2015 m. sausio 1 d. siūloma MMA nustatyti 300 eurų, o MVA – 1,82 euro.
 

Tarnybinės komandiruotės į užsienį (I dalis)

Komandiruotės skirstomos į išvykimus Lietuvoje ir išvykimus į užsienį • Šiame straipsnyje aptariama komandiravimo samprata, rūšys ir būdai, į užsienį komandiruotų įmonių, organizacijų darbuotojų (verslo subjektų, ne biudžetinių įstaigų), individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario garantijos, apmokėjimo už tarnybinę komandiruotę sąlygos ir tvarka bei kiti mokestiniai klausimai • Su biudžetinių įstaigų darbuotojų susijusias komandiruočių išlaidos nenagrinėjamos • Siunčiant darbuotoją į komandiruotę, svarbu žinoti daug aspektų: kas yra komandiruotė, kaip teisingai ją įforminti, kokios ir kokio dydžio komandiruotės išlaidos gali būti kompensuojamos darbuotojui? • Ir galiausiai, ar nuo šių išlaidų turi būti mokami mokesčiai? • Komandiruotės esmė • Siuntimo į komandiruotę įforminimas • Įsakymo (sprendimo) tikslinimas • Komandiruotės avansas • Komandiruotės užsienyje trukmės apribojimas • Laikinas darbas užsienio valstybėje • Nuolatinių buveinių pajamos ir komandiruočių į užsienį išlaidos • Išlaidos, susijusios su tarnybine komandiruote į užsienį • Mažoji bendrija ir jos nario ar vadovo komandiruočių išlaidų ypatumai
 

Vėl pakeistas Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalas

Rugsėjo 13 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. VA–75 pakeistas 2004 04 29 įsakymas Nr. VA–77 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklių patvirtinimo“ ir naujuoju įsakymu patikslintas taisyklių priedas „Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalas“.
 

Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai

Pakeitus Žemės mokesčio įstatymą, įtvirtinta, kad mokesčio už žemės ūkio paskirties žemę, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę, suma 2013–2014 metų mokestiniais laikotarpiais visais atvejais neviršija 1 lito už 1 arą, o 2015–2017 metų mokestiniais laikotarpiais visais atvejais neviršija 0,29 euro už vieną arą • Taip pat pakeitimais įtvirtinta, kad mokesčio nemoka žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2014  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama