SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2014 metams. „Popierinis“ variantas 3 mėn. kainuoja 84 Lt (24,33 Eur) • • • • • El. versija 3 mėn. kainuoja 73,50 Lt (21,29 Eur) • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Komplekto (laikraštis + el. versija) kaina 3 mėn. - 106,50 (30,84 Eur)(laikraštis 84 Lt + el. versija tik 22,50 Lt • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2014 metams. „Popierinis“ variantas 3 mėn. kainuoja 84 Lt (24,33 Eur) • • • • • El. versija 3 mėn. kainuoja 73,50 Lt (21,29 Eur) • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Komplekto (laikraštis + el. versija) kaina 3 mėn. - 106,50 (30,84 Eur)(laikraštis 84 Lt + el. versija tik 22,50 Lt • • • • •
2014 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 35 (883) Rubrikos         
Šiame numeryje  

  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apie aludarių apskaitai naudojamus saikiklius arba tūrinius skaitiklius

Nuo rugsėjo 9 d. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamo alaus apskaitai naudojami saikikliai arba tūriniai skaitikliai turi atitikti teisinės metrologijos reikalavimus, turi būti atliktas jų teisinis metrologinis patvirtinimas, teisės aktų nustatytais atvejais jie turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, turėti teisės aktų nustatytus žymenis ir/arba ženklus, ir/arba liudijimus (sertifikatus).
 

Artėjantis euras keičia Vyriausybės nutarimus

Bankrutuojančių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų pakeitimai • Bankrutuojančių įmonių ir asmens turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo pakeitimai • Valstybės institucijų atstovavimo bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo pakeitimai
 

Euras simboliškai padidins socialines išmokas

Vyriausybė patvirtino nuo 2015 m. sausio 1 d. valstybės remiamų pajamų dydį – 102 eurus ir bazinės socialinės išmokos dydį – 38 eurus.
 

Išankstinio eurų paskirstymo tvarka

Lietuvos banko valdyba 2014 08 21 nutarimu Nr. 03–142 patvirtino išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos aprašą, nustatant, jog iki euro įvedimo Lietuvos bankas iš anksto paskirstys komerciniams bankams eurų banknotus ir monetas bei eurų monetų rinkinius • Eurų monetas komerciniams bankams Lietuvos bankas išduos nuo 2014 m. spalio 1 d., o eurų banknotus – nuo lapkričio 1 d. ir tai vykdys iki euro įvedimo dienos • Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki euro įvedimo dienos komerciniai bankai ir jų įgaliotos pinigų pervežimo įmonės pradės išankstinį antrinį eurų banknotų ir monetų paskirstymą ir naująja valiuta aprūpins mažmenines prekybos ir paslaugų įmones, Lietuvos paštą, litus į eurus keisiančias kredito unijas bei kitus poreikį iš anksto apsirūpinti eurais turinčius subjektus • Eurų monetų ir banknotų pakuočių rūšys • Euro monetų rinkinių bus galima nusipirkti žiemai prasidėjus • Grynųjų litų į eurus keitimo laikas ir vietos
 

Kai vėluoja darbo užmokestis

Darbo užmokestis darbuotojui turi būti mokamas griežtai laikantis darbo sutartyje numatytų terminų • Darbo kodekse numatyta, jog darbo užmokestis darbuotojui turi būti mokamas 2 kartus per mėnesį, o esant rašytiniam darbuotojo prašymui – 1 kartą per mėnesį. Jei šių reikalavimų darbdavys nesilaiko, darbuotojui už uždelstą atsiskaitymo laiką turi būti mokami delspinigiai • Vėluojantis darbo užmokestis • Galutinis atsiskaitymas • Negavus atlyginimo – į darbo ginčų komisiją
 

Kiek kainuos Gyventojų registro tarnybos paslaugos eurais?

Vyriausybė 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 836 pakeitė 2006 03 29 nutarimą Nr. 309 ir, jį išdėstydama nauja redakcija, patvirtino atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašą, kuriame atlygio Gyventojų registro tarnybai už registro duomenų vienetą dydis litais perskaičiuotas ir nurodomas eurais.
 

Litus įstatymuose keičia ateinantis euras

Ruošiantis euro įvedimui, Vyriausybė pritarė ir pateikė Seimui 9 įstatymų pataisas, kuriomis siūloma juose įtvirtintas skaitmenines vertes litais pakeisti atitinkamomis vertėmis eurais.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugsėjo 25 d., kalendorius.
 

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas PVM • Aurimas Ulevičius, mokesčių specialistas

Kadangi nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu kitokia tvarka nei kitas turtas, mokesčių mokėtojams kyla daug neaiškumų ir klausimų dėl žemės ar pastatų/statinių pardavimo • Šiame straipsnyje aptariami esminiai nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo sandorių apmokestinimo PVM ypatumai.
 

NPD taikymas 2014−aisiais ir vėlesniais metais (II dalis)

Praktiniai mėnesio NPD taikymo pavyzdžiai
 

Padidintos baudos už aplinkos teršimą

Nuo spalio 1 d. įsigalios Aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1–713 pakeista Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, kurios pakeitimai nustato minimalų žalos aplinkai dydį, taikomą net ir už patį mažiausia atliekų kiekį, neteisėtai pašalintą aplinkoje • Šis dydis mokamas net ir tuo atveju, kai atliekų kiekis sudaro mažiau nei kilogramą.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Su šypsena apie vyrus
 

Siūlymai Pelno mokesčio įstatymo pakeitimams

Euro įvedimas Lietuvoje, koreguos Pelno mokesčio įstatymą, kurio pakeitimo projekte siūloma didinti pajamų ribą, į kurią atsižvelgiama vertinant įmonės dydį sumažinto 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo tikslais: 1 000 000 litų pajamų ribą siūloma keisti į 300 000 eurų ir kt., taip pat didinti pajamų sumą, kuri vertinama nustatant, ar įmonė privalo mokėti avansinį pelno mokestį: vietoj 1 000 000 litų pajamų per mokestinį laikotarpį sumos, kurios neviršijus įmonė atleidžiama nuo avansinių pelno mokesčio mokėjimų kitą mokestinį laikotarpį, siūloma nustatyti  300 000 eurų • Taip pat, siekiant nekeisti galiojančios fiksuoto pelno mokesčio laivybos įmonėms schemos, laikomos valstybės pagalba, kurios apimtis iki 2016 m. gruodžio 31 d. yra suderinta su Europos Komisija, siūloma į eurą perskaičiuojant pinigines vertes litais, naudojamas fiksuoto pelno mokesčio bazės apskaičiavimui, apvalinti aritmetiškai euro cento tikslumu.
 

Siūloma vidutinę senatvės pensiją padidinti beveik 1 euru

Jei Vyriausybė pritars „Sodros“ tarybos siūlymui, nuo 2015 m. sausio 1 d. bazinė pensija būtų 105 eurai, o einamųjų 2015 metų draudžiamosios pajamos – 431 euras.
 

Su euru susiję siūlomi PVM įstatymo pakeitimai

Ruošiantis euro įvedimui Lietuvoje, Finansų ministerija parengė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma dabar šiame įstatyme įtvirtintas skaitmenines vertes litais konvertuoti į atitinkamas vertes eurais, nuorodas litais pakeisti nuorodomis eurais, atlikti kitus su euru susijusius pakeitimus, taip pat nuo 2015 m. padidinti ribą, kurią viršijus reikia registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės (pagal pasiūlymą nuo 35 tūkst. Lt (10 136,70 Eur) ši riba didėtų iki 14 tūkst. Eur (48 339,20 Lt) • Šiuo metu yra taikoma 155 tūkst. Lt (44 891,10 Eur) dydžio registravimosi PVM mokėtojais riba, kurią viršijus Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais, o tuo atveju, jei tokie asmenys nepateikė prašymo registruotis PVM mokėtojais, skaičiuoti PVM už tiekimus, dėl kurių nustatytoji riba buvo viršyta. Seimui siūloma šią ribą nuo 2015 metų padidinti iki 45 tūkst. Eur (155 376 Lt) • Kitos ES valstybės narės PVM mokėtojai, vykdantys nuotolinę prekybą Lietuvoje ir per kalendorinius metus tiekę tam tikriems Lietuvos asmenims, ne PVM mokėtojams prekių daugiau kaip už 125 tūkst. Lt privalo registruotis Lietuvoje PVM mokėtoju nuotolinei prekybai. Įstatymo projektu siūloma nustatyti 35 000 Eur (120 848 Lt) ribą • Pristatome kokius dydžius litais ir kaip juos siūloma keisti į dydžius eurais PVM įstatymo projekte.
 
Verta žinoti

Delspinigių ir palūkanų dydžiai už pavėluotą grąžinti ES paramą 2014 m. IV ketvirčiui

Nustatytas nuo 2014 m. spalio 1 d. 2014 metų IV ketvirčiui už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą bei bendrojo finansavimo lėšas delspinigių dydis – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną ir palūkanų, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydis – 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną.

Delspinigių už nesumokėtus mokesčius dydis 2014 m. IV ketvirčiui

Finansų ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1K–258 patvirtintas nuo 2014 m. spalio 1 d. 2014 metų IV ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

Palūkanos už mokestinę paskolą 2014 m. IV ketvirčiui

Finansų ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1K–259 nuo 2014 m. spalio 1 d. nustatytas 2014 metų IV ketvirčiui 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
 
Paieška
Straipsnių archyvas
  Rugsėjis     2014  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Naujienos
2014-09-10
Euras simboliškai padidins socialines išmokas
2014-09-09
Siūloma vidutinę senatvės pensiją padidinti 3,43 lito
2014-09-03
Nuo spalio didins minimalią algą
2014-08-22
„Sodra“ suteiks lengvatas įmonėms, nukentėjusioms dėl Rusijos embargo
2014-07-30
Turintys neveikiančių ar nenaudojamų kasos aparatų iki rugsėjo 15 d. privalo juos išregistruoti
2014-07-17
Energinio naudingumo sertifikatus sudaro Registrų centras
2014-07-11
Nevykdantys veiklos ūkininkai turi išsiregistruoti
2014-07-03
Galima nemokamai patikrinti verslo partnerių mokesčių skolas
2014-06-27
Baigiasi informacijos apie darbuotojų saugos būklę pateikimo terminas
2014-06-20
Ūkininkams, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, suteikiami nauji kodai
2014-06-05
Gyventojams lengviau teikti prašymus „Sodrai“
2014-06-04
Europos Komisija leido Lietuvai nuo 2015 m. sausio 1 d. įsivesti eurą
2014-05-06
Pradeda veikti nemokama euro telefono linija
2014-04-18
Nuo gegužės 1 d. pranešimai „Sodrai“ bus tik elektroniniai
2014-04-04
VMI „kova“ su piktybiniais valstybės skolininkais
2014-04-01
Už piktnaudžiavimus įvedant eurą – grės sankcijos
2014-03-26
VMI ragina deklaruoti ir sumokėti NT mokestį
2014-03-21
Prasidėjo gyventojų pajamų ir turto deklaravimas
2014-02-20
Europos Parlamento ir prezidento rinkimuose dalyvausiančių kandidatų bei partijoms aukosiančių asmenų turto ir pajamų deklaravimas
2014-02-05
Mažinama administracinė našta draudėjams
2014-02-04
„Besislapstančių“ nuo žemės mokesčio deklaracijų sąrašas
2014-01-29
Planuoja persvarstyti alkoholiui taikomus akcizus
2014-01-23
Registrų centras pristatė naują nemokamą elektroninių dokumentų pasirašymo paslaugą
2014-01-17
Uždaryta kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“
2014-01-17
Diskusijos dėl naftos, dujų ir netradicinių angliavandenilių išteklių mokesčių
2014-01-16
Keturiskart sumažintos antstolių taikomos mažų skolų išieškojimo išlaidos
2014-01-13
Motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjai permokėtą GPM galės susigrąžinti deklaruojant pajamas
2014-01-09
Profesijų žemėlapyje – penktadalis šalies dirbančiųjų
2013-12-23
Pusmečiui pratęstas privalomas darbuotojų saugos būklės įmonėse deklaravimas
2013-11-28
Pritarta riboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama