SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2013 m. lapkričio 11 d.
Nr. 42 (843) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, teisė į PVM atskaitą

Kokiai ekonominei veiklai įsigytų ir panaudotų prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM apmokestinamais asmuo, neįregistravęs PVM mokėtoju, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą? • PVM atskaitos deklaravimas FR0608 formoje • Neįsiregistravusių PVM mokėtojais atskaitomos PVM sumos apskaičiavimo pavyzdžiai.
 

Atidėti degalinių kasos aparatams skirti privalomi reikalavimai

Vėl, šįkart iki 2014 m. gegužės 1 d. atidėtos VMI prie LR FM viršininko ankstesnių įsakymų nuostatos, skirtos degalinių kasos aparatų papildomam techniniam reikalavimui, jog dienos fiskalinėje ataskaitoje (Z) turi būti išspausdinti duomenys apie visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ir pan.) kiekį ir sumas bei informacijos perdavimo pažeidimų skaičių (kasos aparatas kontrolinėje juostoje turi blokuoti sistemos arba degalų įpylimo kolonėlės darbą, pažeidus informacijos perdavimą linijomis, jungiančiomis atskirus modulius ir kolonėles).
 

Atnaujintas žinynas „Autotransporto kainos Lietuvoje“

Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1B–728 leista taikyti VšĮ „Emprekis“ 2013 m. lapkričio mėnesio žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas nustatant transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams.
 

Darbo sutarties nutraukimas, kai nėra darbuotojo kaltės, ir išeitinės išmokos

Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį DK 130 straipsnyje nustatyta tvarka • Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių, taip pat tais atvejais, kai priežastis nustato DK ir kiti įstatymai • Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą • Darbdavys, ketindamas atleisti darbuotoją DK 129 straipsnio pagrindu, privalo vadovautis ne vien tik šio straipsnio nuostatomis, bet lygiagrečiai taikyti ir kitas DK normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimo procedūrą, ir įsitikinti, kad konkretaus numatyto atleisti darbuotojo atžvilgiu nėra taikytini DK 131–135 straipsniuose numatyti apribojimai, kurie įtvirtina socialiai pažeidžiamų asmenų didesnes socialines garantijas, apsaugo juos nuo darbo netekimo.
 

Daugiabučius namus administruojančios įmonės apskaita

Ar gyvenamuosius namus administruojančios įmonės iš gyventojų surinktos mėnesinės įmokos, skirtos apmokėti namų priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbus, pripažįstamos įmonės pajamomis? • Ar gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojamos lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų banko sąskaitoje? • Kaip administruojančios įmonės apskaitoje registruojamos į kaupiamųjų lėšų banko sąskaitą būsimiems namo remonto ar atnaujinimo darbams renkamos lėšos? • Kaip registruojama gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje banko paskola gyvenamųjų namų atnaujinimo (renovacijos) projektui vykdyti, kai paskolą paimti ir grąžinti turi namo savininkai? • Kaip gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojama banko paskola, jei įmonė pati paima ir turi grąžinti paskolą, nors pinigai bus naudojami gyvenamųjų namų atnaujinimui (renovacijai)? • Kaip gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojama iš valstybės ir savivaldybių gaunama parama gyventojams ir įmonei?
 

Didėja baudos už tarptautinių krovinių vežimo pažeidimus

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos griežtinama leidimų tarptautiniams krovinių vežimams kontrolė ir didinamos baudos už krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo.
 

Didėjant kainoms, turėtų automatiškai augti ir pensijos

Į „Mokesčių žinių“ klausimus atsako Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas SINKEVIČIUS.
 

Du licencijų išdavimo modeliai

Nauja redakcija patvirtintas Licencijavimo pagrindų aprašas, kuriame Vyriausybė įteisino du licencijų išdavimo modelius: modelį „G“ (griežtas“) arba modelį „D“ („deklaravimas“).
 

Įgaliojimai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus

Nuo spalio 10 d. įgalioti asmenys, galintys surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal VĮ „Registrų centras“ kompetenciją: Juridinių asmenų departamento viršininkas – už įmonių registravimo tvarkos pažeidimus (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172-5 str.) ir neteisėtą įmonių registro duomenų naudojimą (172-6 str.); filialų Juridinių asmenų registravimo skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai, grupių vedėjai ir vyriausieji specialistai bei ekspertai – už juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų pateikimo Juridinių asmenų registrui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai tvarkos pažeidimus (172-2 str.) ir privalomos informacijos nenurodymą juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentuose, kurie yra naudojami turint santykių su kitais subjektais, ir interneto svetainėje (172-27 str.).
 

Intrastato ribos 2014 metams

Patvirtintos 2014 metų Intrastato ribos, kurios svarbios asmenims, pildantiems ar tarpininkaujantiems pildant Intrastato ataskaitas UPS–1 ir UPS–2.
 

Išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimo grynaisiais pinigais tvarka

Patvirtintas Išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimo grynaisiais pinigais tvarkos aprašas, kuriame išdėstyta išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimo grynaisiais pinigais gavėjams (darbuotojams bei šių darbuotojų paveldėtojams ar įgaliotiems asmenims) tvarka.
 

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos ir duomenų saugos nuostatai

JAD informacinės sistemos nuostatai • JAD informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai
 

Kalendorius papildytas dar trijomis atmintinomis dienomis

Lietuvoje atsirado naujų atmintinų dienų. Papildžius atmintinų dienų sąrašą, nuo šiol svarbiomis Lietuvai datomis bus laikomos: sausio 25–oji – Vilniaus pagarsinimo diena; gegužės 21–oji – Lietuvos tautinių bendrijų diena; gruodžio 3–ioji – Lietuvos advokatūros diena.
 

Klojami pamatai tėvams palikti daugiau pinigų

Nuo kitų metų pradžios vaikus auginančios šeimos gali tikėtis dar didesnių mokestinių lengvatų, nei nustatyta birželio pabaigoje priimtuose ir nuo 2014 m. sausio 1 d. turinčiuose įsigalioti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimuose.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 20 d., kalendorius.
 

Mokestiniai pokyčiai įsteigusiems mažąją bendriją

VSD įmokų mokėjimas • PSD įmokų mokėjimas
 

Našlių pensijos ir jų eksportas į užsienį • „Sodros“ Vilniaus skyriaus vyriausioji ryšių su visuomene specialistė dr. Leonilija PERMINIENĖ

Kada našlė arba našlys turi teisę gauti našlių pensiją? • Būtinos sąlygos našlių pensijai skirti • Našlių pensijų dydis • Našlių pensijų eksportas į užsienį
 

Nauja prievolė akcizais apmokestinamų prekių gavėjams

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalios pakeistas Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Pajuokavimai
 

Trumpinamas leidimo naudoti bendrąją garantiją nagrinėjimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalios pakeistos Bendrosios garantijos, užtikrinančios asmens mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą, naudojimo muitinėje taisyklės, nustatančios atsiradusių arba galinčių atsirasti asmens mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymo užtikrinimo bendrąja garantija muitinėje tvarką.
 

VDI inspektorių nurodymai pašalinti pažeidimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Reikalavime pašalinti pažeidimus r1 duotų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo, nurodymų įvykdymo kontrolės ir nurodymų pripažinimo nevykdytinais tvarkos aprašas, nustatantis VDI inspektorių, atlikusių patikrinimą ūkio subjekte ir nustačiusių darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, įteiktų Reikalavimų įvykdymo terminų tikslinimo, nurodymų pašalinti pažeidimus vykdymo kontrolės ir nurodymų pripažinimo nevykdytinais tvarką.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2013  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama