SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2013 m. spalio 14 d.
Nr. 38 (839) StraipsniaiApskaitaPakeisti 12–asis ir 23–iasis verslo ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pakeisti 12–asis ir 23–iasis verslo apskaitos standartai

 

23–iojo VAS „Turto nuvertėjimas“ pakeitimai

2013 10 04 įsigaliojo Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS–16 Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 12 "Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" pakeitimo.

Šio standarto tikslas – nustatyti, kaip turi būti įvertinamas, registruojamas apskaitoje ir pateikiamas finansinėse ataskaitose ilgalaikio turto nuvertėjimas (nuostolis dėl vertės sumažėjimo). Jis taikomas nustatant turto nuvertėjimo požymius ir parodant turtą finansinėse ataskaitose ne didesne verte nei jo atsiperkamoji vertė (t. y. didesnė iš šių verčių: tikroji turto vertė atėmus pardavimo išlaidas arba to turto naudojimo vertė), kai apskaitoje registruojamas reikšmingas ilgalaikio turto (tiek atskiro turto vieneto, tiek sugrupuoto į įplaukas kuriančius vienetus) nuvertėjimas, išskyrus:

 • atidėtųjų mokesčių turto;
 • finansinio turto, kurio vertės sumažėjimas įvertinamas vadovaujantis 18–uoju VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;
 • žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto.

Pakeitimu 23–asis VAS „Turto nuvertėjimas“ papildytas 2 naujais punktais, skirtais valstybės bei savivaldybės įmonėms:

 • 111 punktu, susijusiu su turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, nuvertėjimu, t. y. standarte nustatyta, kad valstybės ir savivaldybės įmonių pajamoms uždirbti nenaudojamo patikėjimo teise gauto turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, nuvertėjimas skaičiuojamas tik tada, kai toks turtas sugadinamas stichinių nelaimių ar kitų veiksnių;
 • 351 punktu, kuriame nustatyta, kad tokiam turtui nuvertėjus, apskaitoje registruojamas jo vertės ir turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo sumažėjimas.

 

12–ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimai

2013 10 04 įsigaliojo Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS–17 Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 "Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 12 punkto pakeitimo.

12–asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ taikomas registruojant apskaitoje ilgalaikį materialųjį turtą, nustatant jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, nusidėvėjimą, perkainojant jį, atliekant kitas su ilgalaikiu materialiuoju turtu susijusias ūkines operacijas ar registruojant ūkinius įvykius, išskyrus tuos atvejus, kai kiti verslo apskaitos standartai reikalauja ar leidžia šį turtą ar su juo susijusias ūkines operacijas ir ūkinius įvykius registruoti apskaitoje kitaip.

Standartas netaikomas:

 • biologinio turto, susijusio su žemės ūkio veikla, apskaitai;
 • mineralų, naftos, gamtinių dujų ir kitų neatkuriamų gamtos išteklių paieškos ir gavybos apskaitai;
 • miškų urėdijų patikėjimo teise valdomos miško žemės ir miško apskaitai;
 • turto, kurio pardavimas yra įmonės tipinė veikla, apskaitai.

12–asis VAS papildytas nuostatomis, skirtomis valstybės ir savivaldybės įmonėms.

Pakeitus šio standarto 9 punktą, jame nustatyta, kad:

 • materialusis turtas, sudarantis prielaidas įmonei veikti būsimais laikotarpiais, nors ir neduodantis tiesioginės ekonominės naudos, pripažįstamas ilgalaikiu turtu (pvz., turtas, įsigytas darbo saugos, gamtosaugos, valdymo tikslams). Ilgalaikiu turtu taip pat pripažįstamas valstybės ir savivaldybės įmonių pajamoms uždirbti nenaudojamas patikėjimo teise gautas materialusis turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė.

Taip pat 12–ajame VAS įterptas naujas X skyrius, skirtas valstybės ir savivaldybės įmonių turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos, nusidėvėjimo, nuvertėjimo, grąžinimo ir nurašymo apskaitai.

Naujame skyriuje „Valstybės ir savivaldybės įmonių turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, apskaita“ nustatyta, kad:

 • patikėjimo teise gauto turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikaina yra perdavimo akte nurodyta vertė;
 • jei patikėjimo teise gautas toks turtas nenaudojamas valstybės ir savivaldybės įmonių pajamoms uždirbti, apskaičiuota tokio turto nusidėvėjimo suma mažinamas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas. Jei toks turtas naudojamas valstybės ir savivaldybės įmonių veikloje pajamoms uždirbti, apskaičiuota tokio turto nusidėvėjimo suma pripažįstama įmonės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, jeigu ji nebuvo priskirta prekių, paslaugų ar kito turto pasigaminimo savikainai;
 • apskaičiuojant turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, nusidėvėjimą, taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodas;
 • valstybės ir savivaldybės įmonių turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertė mažinama 23–iojo VAS „Turto nuvertėjimas“ nustatyta tvarka;
 • jei patikėjimo teise gautas turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė ir kuris nenaudojamas valstybės ir savivaldybės įmonių pajamoms uždirbti, grąžinamas savininkui ar savininko nurodymu perduodamas kitam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas netinkamu naudoti ir nurašomas, tai apskaitoje nurašoma jo įsigijimo savikaina, visos to turto vertės pokyčių sumos, sukaupta to turto nusidėvėjimo suma ir mažinamas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas.

 

Atsižvelgiant į pakeistas 12–ojo ir 23–iojo verslo apskaitos standartų nuostatas, patikslintas 8–ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinių rekomendacijų 49 punkto aiškinimas.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2013  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama