SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2013 m. sausio 7 d.
Nr. 1 (802) StraipsniaiAktualijosDidėja PSD įmokos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Didėja PSD įmokos

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiam LR Vyriausybės nutarimui Nr. 1543 Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, pagal kurį minimali mėnesinė alga didinama iki 1000 Lt, keičiasi VMI ir „Sodrai“ mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos.

 

VMI mokamos PSD įmokos

PSD įmokų į VMI prie LR FM sąskaitą mokėtojai.

 

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra:

  • 2 ir mažiau EDV (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio PSD įmokas, todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka 30 Lt (3 proc. x 1 000 Lt). Metinė PSD įmokų suma360 Lt.

Įmokos kodas – 1791; 

  • didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d.90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Metinė PSD įmokų suma – 1 080 Lt.

Įmokos kodas – 1921.

 

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigiję verslo liudijimą

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigiję verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d.90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Metinė PSD įmokų suma – 1 080 Lt.

Įmokos kodas – 1891.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, gaunantys su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, ir gyventojai, kurie yra draudžiami PSD valstybės lėšomis, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

 

Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai

Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d.90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Metinė PSD įmokų suma – 1 080 Lt.

Įmokos kodas – 1901.

 

„Sodrai“ pervedamos PSD įmokos

Žemiau paminėtų gyventojų PSD įmokas administruoja „Sodra“, todėl gyventojai, priklausantys toms grupėms, PSD įmokas turi mokėti į „Sodros“ sąskaitą.

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys

Asmenų, vykdančių individualią veiklą, PSD įmokos yra skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų valstybinio socialinio draudimo įmokos. PSD įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (71 424 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Asmenys, vykdantys individualią veiklą, kas mėnesį, iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, todėl jų kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio.

Einamųjų PSD įmokų kodas – 313.

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 dalyje (asmenys, gaunantys LR įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.).

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos.

 

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra PVM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra:

  • didesnis negu 2 EDV, bet mažesnis negu 4 EDV, kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, todėl jų kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio.

Einamųjų PSD įmokų kodas – 314.

 

Šie asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 dalyje (asmenys, gaunantys LR įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.).

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra PVM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 d. yra:

  • 4 EDV arba didesnis, kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, todėl jų kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio.

Einamųjų PSD įmokų kodas – 314.

 

Šie asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 dalyje (asmenys, gaunantys LR įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.).

 

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra PVM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis, PSD įmokas moka nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Šių asmenų PSD įmokų bazę sudaro kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, tačiau ne mažesnė kaip 12 MMA ir ne didesnė kaip 12 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (17 856 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra PVM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis, PSD įmokos (sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos.

 

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra PVM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4 EDV ir ne didesnis negu 14 EDV, PSD įmokų nuo gautos pajamų metinės sumos gali nemokėti, kai:

     1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

     2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą.

 

Individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai

Individualios įmonės (IĮ) savininko, ūkinės bendrijos (TŪB) tikrojo nario ar mažosios bendrijos (MB) nario PSD įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

PSD įmokų bazę sudaro IĮ, ŪB ar MB išsiimama IĮ savininko, ŪB tikrojo nario ar MB nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. PSD įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (5 952 Lt), o šių įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (71 424 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

IĮ savininkų, ŪB tikrųjų narių ir MB narių, išskyrus asmenis, išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 2 dalies 1 ir 2 punktuose (dirbantys pagal darbo sutartis, asmenys, gaunantys LR įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.), metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 9 proc. nuo 12 MMA, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną. Todėl IĮ, TŪB ar MB už IĮ savininką (ŪB tikrąjį narį ar MB narį), kuris nepriklauso asmenims, išvardintiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 5 ir 7 dalyse, 6 str. 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 2 dalies 1 ir 2 punktuose, kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA. Nuo 2013 m. sausio 1 d., nustačius MMA 1 000 Lt, jų kas mėnesį mokama PSD įmoka yra lygi 90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt).

Einamųjų PSD įmokų kodas – 322.

 

Tais atvejais, kai IĮ, ŪB ar MB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, IĮ savininkai, ŪB tikrieji nariai ir MB nariai kas mėnesį už save moka 9 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1−8 dalyse ar šio įstatymo 6 str. 4 dalyje. Nuo 2013 m. sausio 1 d., kai nustatyta MMA yra 1 000 Lt, jų kas mėnesį mokama PSD įmoka yra lygi 90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt).

Einamųjų PSD įmokų kodas – 322.

 

Užsieniečiai su nacionalinėmis (D) vizomis nebus draudžiami PSD

Nuo 2013 m. sausio 1 d. užsieniečiai, kurie atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartis turėdami nacionalines (D) vizas, nebus draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

Tai įteisinta įsigaliojusiame Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYME.

Už minėtus asmenis, nuo jiems apskaičiuoto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, draudėjai privaloma priskaičiuoti ir mokėti pensijų socialinio draudimo, ligos ir motinystės socialinio draudimo, nedarbo socialinis draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.

Draudėjai, turintys apdraustųjų asmenų su nacionalinėmis (D) vizomis, kurie dirba pagal darbo sutartį, turi pateikti 2–SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodant „99“ priežasties kodą ir 1–SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pradžią, taip pat nurodant „99“ priežasties kodą. Šiems asmenims kas mėnesį teikiami atskiri SAM pranešimai.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. apie užsieniečius, kurie atvyks į Lietuvą dirbti pagal darbo sutartis turėdami nacionalines (D) vizas, draudėjai pateikia 1–SD/2–SD pranešimą, nurodydami atitinkamą valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą (be PSD). Kiti socialinio draudimo pranešimų rekvizitai pildomi bendra tvarka, kaip ir kitiems asmenims dirbantiems pagal darbo sutartį.

Iki šiol darbdaviai privalėjo mokėti PSD už apdraustuosius užsieniečius, kurie atvykdavo į Lietuvą turėdami nacionalinę (D) vizą ir dirbdavo čia pagal darbo sutartį. Tačiau tokiems asmenims, skirtingai, nei nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nebuvo teikiamos nemokamos medicinos paslaugos.

 

 

 
Kiti temos „Aktualijos“ straipsniai

Brangesnis dyzelinas ir cigaretės

Priėmus atitinkamas Akcizų įstatymo pataisas, nuo 2013 m. sausio 1 d. akcizų tarifas gazoliams didinamas nuo 1043 Lt iki 1140 Lt už 1000 litrų (padidinti akcizą dyzelinui privertė Lietuvos įsipareigojimai ES ir Europos Tarybos direktyva) • Nuo kovo didinamas ir akcizas cigaretėmis. Tiesa, palaipsniui, nes pagal ES reikalavimus nuo 2018 metų visoms cigaretėms jis turės būti ne mažesnis nei 311 litų (dabar 232 litų) už 1000 cigarečių.

Didesnė minimali alga

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalus darbo užmokestis padidėjo nuo 850 litų iki 1 tūkst. litų, o MMA gaunantis darbuotojas, atskaičius mokesčius ir įmokas, nuo sausio į rankas gaus 824,5 Lt per mėnesį • Vyriausybė nutarimu Nr. 1543 (Žin., 2012, Nr. 152–7772 ) nuo šių metų pradžios nustatė minimalią mėnesinę algą (MMA) 1000 litų ir 6,06 lito minimalųjį valandinį atlygį • Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad smulkieji verslininkai, kurie nukentės dėl MMA padidinimo, galės kreiptis į Mokesčių inspekciją, prašydami leisti atidėti mokesčių mokėjimą vėlesniam laikui, t. y. įmonėms įrodžius, kad dėl pakeltos MMA jų finansinė situacija yra sudėtinga, su Mokesčių inspekcija bus galima tartis dėl visų mokesčių mokėjimo atidėjimo tam tikram laikotarpiui.

Draudimo įmonėms pasikeitė mokumo atsargų skaičiavimo metodika

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos banko valdybos pakeista Mokumo atsargos skaičiavimo metodika, kuri taikoma visoms draudimo ir perdraudimo įmonėms, įskaitant užsienio valstybių draudimo ir užsienio valstybių perdraudimo įmonių filialus • Pagal ją apskaičiuojama mokumo atsarga, kuri yra papildoma priemonė užtikrinti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų kreditorių interesų apsaugą.

Elektros kainos nuo 2013 m. sausio 1 d.

Brangsta elektra tiekėjo nepasirinkusioms įmonėms • Naujos elektros kainos buitiniams vartotojams

Grynų pinigų deklaravimas

2013 m. sausio 1 d.  įsigaliojus Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimui, 42-1 straipsnis nustato, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai vieną kartą per kalendorinius metus nustatyta tvarka ir terminais privalo informuoti mokesčių administratorių apie bet kokio pobūdžio jų sudarytus sandorius (pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, paskolų, dovanojimo, paveldėjimo ir kt.), kurie atitinka visas šias sąlygas: • gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant ir pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų; • gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną ar keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 50 tūkst. litų (jeigu sudaryti keli visus kitus kriterijus atitinkantys sandoriai – informacija atitinkamai pateiktina apie kiekvieną iš jų) • Patvirtinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 forma (ir papildomo lapo PRC907P forma) ir jos pildymo bei pateikimo VMI taisyklės.

Įmokos į Garantinį fondą

Nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu juridiniai ir fiziniai asmenys veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, įmokos į Garantinį fondą mokamos už darbuotojus, kurie nuolat dirba Lietuvos Respublikoje • Pakeista įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka • Nuo 2013 m. kovo 1 d. įmokas į Garantinį fondą už darbuotojus privalės mokėti ne tik darbdaviai – juridiniai asmenys, bet ir darbdaviai – fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla.

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į nuo 2013 m. sausio 1 d. padidėjusią minimaliąją mėnesinę algą ir minimalųjį valandinį atlygį, vykstant į užsienio komandiruotes, atitinkamai didėja ir riba, lemianti dienpinigių apmokestinimą GPM • Dienpinigių apmokestinimo taisyklės vykstant į komandiruotes Lietuvoje nesikeičia.

Nauja juridinių asmenų registro duomenų keitimo tvarka

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Juridinio asmens registravimo mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės, Pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre FR0780 forma, Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma ir jos priedo FR0791P forma, Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma ir jos priedo FR0791AP forma, Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo FR0791B forma ir jos priedo FR0791BP forma, Pranešimo apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis REG804 forma, Atsakymo į pranešimą REG805 forma.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai

Nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė nekilnojamojo turto mokesčio tarifo intervalas, kuris bus bus nuo 0,3 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Pakeistas Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas

Apraše pakeista nuostata, skirta atitinkamos rūšies mėnesio subsidijos neišmokėjimo atvejams nustatyti.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2013  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama