SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina 86 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina 86 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2013 m. sausio 7 d.
Nr. 1 (802) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodros“ sprendimų apskundimo tvarka

Nuo 2013 m. sausio 1 d. skundai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų priimtų sprendimų dėl pensijų, rentų, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą • Nuo 2013 m. sausio 1 d. vieša bus ne tik draudėjo socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, bet ir palūkanų skola.
 

2013 m. darbo ir poilsio kalendorius • Jonas GRICIUS, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Kaip ir kiekvienais metais, pateikiame skaitytojams 2013 m. darbo kalendorių.
 

2013-ieji - Juodosios Vandens Gyvatės metai

Juodoji Gyvatė vertins išmintį • Nenuspėjami metai • Ugnies ir Vandens derinys • Lietuva Gyvatės metais • "Karštieji" planetos taškai • Sėkmės receptai
 

Brangesnis dyzelinas ir cigaretės

Priėmus atitinkamas Akcizų įstatymo pataisas, nuo 2013 m. sausio 1 d. akcizų tarifas gazoliams didinamas nuo 1043 Lt iki 1140 Lt už 1000 litrų (padidinti akcizą dyzelinui privertė Lietuvos įsipareigojimai ES ir Europos Tarybos direktyva) • Nuo kovo didinamas ir akcizas cigaretėmis. Tiesa, palaipsniui, nes pagal ES reikalavimus nuo 2018 metų visoms cigaretėms jis turės būti ne mažesnis nei 311 litų (dabar 232 litų) už 1000 cigarečių.
 

Dar 3 metams pratęstas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pratęstas Vyriausybės nutarimu patvirtinto Atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas) aprašo 1.1 ir 1.3 punktų galiojimas.
 

Didėja PSD įmokos

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiam LR Vyriausybės nutarimui Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, pagal kurį minimali mėnesinė alga didinama iki 1000 Lt, keičiasi VMI ir „Sodrai“ mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos • Užsieniečiai su nacionalinėmis (D) vizomis nebus draudžiami PSD.
 

Didesnė minimali alga

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalus darbo užmokestis padidėjo nuo 850 litų iki 1 tūkst. litų, o MMA gaunantis darbuotojas, atskaičius mokesčius ir įmokas, nuo sausio į rankas gaus 824,5 Lt per mėnesį • Vyriausybė nutarimu Nr. 1543 (Žin., 2012, Nr. 152–7772 ) nuo šių metų pradžios nustatė minimalią mėnesinę algą (MMA) 1000 litų ir 6,06 lito minimalųjį valandinį atlygį • Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad smulkieji verslininkai, kurie nukentės dėl MMA padidinimo, galės kreiptis į Mokesčių inspekciją, prašydami leisti atidėti mokesčių mokėjimą vėlesniam laikui, t. y. įmonėms įrodžius, kad dėl pakeltos MMA jų finansinė situacija yra sudėtinga, su Mokesčių inspekcija bus galima tartis dėl visų mokesčių mokėjimo atidėjimo tam tikram laikotarpiui.
 

Draudimo įmonėms pasikeitė mokumo atsargų skaičiavimo metodika

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos banko valdybos pakeista Mokumo atsargos skaičiavimo metodika, kuri taikoma visoms draudimo ir perdraudimo įmonėms, įskaitant užsienio valstybių draudimo ir užsienio valstybių perdraudimo įmonių filialus • Pagal ją apskaičiuojama mokumo atsarga, kuri yra papildoma priemonė užtikrinti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų kreditorių interesų apsaugą.
 

Elektros kainos nuo 2013 m. sausio 1 d.

Brangsta elektra tiekėjo nepasirinkusioms įmonėms • Naujos elektros kainos buitiniams vartotojams
 

Grynų pinigų deklaravimas

2013 m. sausio 1 d.  įsigaliojus Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimui, 42-1 straipsnis nustato, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai vieną kartą per kalendorinius metus nustatyta tvarka ir terminais privalo informuoti mokesčių administratorių apie bet kokio pobūdžio jų sudarytus sandorius (pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, paskolų, dovanojimo, paveldėjimo ir kt.), kurie atitinka visas šias sąlygas: • gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant ir pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų; • gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną ar keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 50 tūkst. litų (jeigu sudaryti keli visus kitus kriterijus atitinkantys sandoriai – informacija atitinkamai pateiktina apie kiekvieną iš jų) • Patvirtinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 forma (ir papildomo lapo PRC907P forma) ir jos pildymo bei pateikimo VMI taisyklės.
 

Grynųjų pinigų deklaravimas muitinėje

Nuo 2013 m. sausio 1 d. dideles grynųjų pinigų sumas (daugiau kaip 10 000 eurų) vežantys asmenys muitinėje turės ne tik jas deklaruoti, bet ir pateikti įrodymus, iš kur pinigus gavo ir kam juos panaudos • Įsigaliojo pakeista Grynųjų pinigų deklaravimo forma (lietuvių, anglų, rusų kalbomis) bei Reikalavimai Grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui ir Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija.
 

Įmokos į Garantinį fondą

Nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu juridiniai ir fiziniai asmenys veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, įmokos į Garantinį fondą mokamos už darbuotojus, kurie nuolat dirba Lietuvos Respublikoje • Pakeista įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka • Nuo 2013 m. kovo 1 d. įmokas į Garantinį fondą už darbuotojus privalės mokėti ne tik darbdaviai – juridiniai asmenys, bet ir darbdaviai – fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla.
 

Kodėl išgyveno Robinzonas Kruzas?

Į „Mokesčių žinių“ klausimus atsako ekonomikos ekspertė, strateginių projektų vadovė Rūta VAINIENĖ.
 

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į nuo 2013 m. sausio 1 d. padidėjusią minimaliąją mėnesinę algą ir minimalųjį valandinį atlygį, vykstant į užsienio komandiruotes, atitinkamai didėja ir riba, lemianti dienpinigių apmokestinimą GPM • Dienpinigių apmokestinimo taisyklės vykstant į komandiruotes Lietuvoje nesikeičia.
 

Labdara ir parama

Nuo 2013 m. sausio 1 d. lėšų ir kito turto perdavimas į labdaros ir paramos fondo neliečiamąjį kapitalą, neliečiamojo kapitalo valdymas nustatyta tvarka laikomas paramos panaudojimu pagal paskirtį • Leidžiami paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui • Išlaidos, viešinant informaciją apie paramos teikėją • Pelno nesiekiančių vienetų komercinės veiklos pajamos • Juridinių asmenų registre bus kaupiama daugiau informacijos
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 15 d., kalendorius.
 

Nauja juridinių asmenų registro duomenų keitimo tvarka

Pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Juridinio asmens registravimo mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės, Pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre FR0780 forma, Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma ir jos priedo FR0791P forma, Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma ir jos priedo FR0791AP forma, Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo FR0791B forma ir jos priedo FR0791BP forma, Pranešimo apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis REG804 forma, Atsakymo į pranešimą REG805 forma.
 

Nauja socialinio draudimo pensijų apskaičiavimo tvarka

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja senatvės pensijų apskaičiavimo tvarka, kuri yra aiškesnė dėl nustatytos paprastesnės senatvės pensijos papildomos dalies apskaičiavimo formulės (susideda iš vienos dalies) ir labiau įvertinanti asmens indėlį į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, nes pensija galės būti skaičiuojama vien tik pagal pajamas, nuo kurių mokėtos įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.
 

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai

Nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė nekilnojamojo turto mokesčio tarifo intervalas, kuris bus bus nuo 0,3 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 

Pakeistas Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas

Apraše pakeista nuostata, skirta atitinkamos rūšies mėnesio subsidijos neišmokėjimo atvejams nustatyti.
 

Pasikeitė „Sodros“ pažymėjimo A1 išdavimo taisyklės

ES teisės aktai nustato, jog kiekvienam į ES valstybę narę komandiruojamam ar nuomojamam darbuotojui reikia gauti A1 pažymėjimą, kuris leidžia darbdaviui už komandiruojamus ar nuomojamus darbuotojus jų komandiruotės ar nuomos laikotarpiu ir toliau mokėti socialinio draudimo įmokas Lietuvoje, o ne užsienio valstybėje • Tai leidžia išvengti dvigubo apmokestinimo • A1 pažymėjimo išdavimo sąlygos ir tvarka
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Vėl ima suktis metų ratas • Pusiaužiemis • Nenuspėjami sausio vingiai • Sausio mėnesio kilmė • Šventės ir atmintinos datos • Sausio ekstremalūs reiškiniai • Senolių išmintis
 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

Lengvatiniai PVM tarifai • PVM sąskaitų faktūrų išrašymas • Prekių pervežimas verslo tikslais kitą ES valstybę • Ilgalaikės transporto priemonių nuomos suteikimo vieta • Teisė į PVM atskaitą • Importo PVM kontrolė
 

PVM deklaracijos pildymo taisyklės ir nauja FR0608 forma

Naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (02 versija) nuo 2013 m. sausio 1 d. turi teikti ne tik PVM mokėtojais neįsiregistravę apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, kurie pagal PVM įstatymo 92 ir 95 str. nuostatas turi apskaičiuoti ir sumokėti patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei iš užsienio asmenų įsigytų prekių bei paslaugų mokėtiną į biudžetą PVM, bet ir norėdami susigrąžinti iš biudžeto dėl neigiamo PVM skirtumo per mokestinį laikotarpį susidariusią grąžintiną iš biudžeto PVM sumą • Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigalios nauja Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių 35 punkto redakcija, skirta PVM deklaracijos 27 laukelio, skirto apskaičiuoto importo PVM sumai, kurios sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, įrašyti.
 

PVM grąžinimas užsienio keleiviams

Užsienio keleiviai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta – ne ES šalis, nuo šių metų gali susigrąžinti PVM už Lietuvoje įsigytus ir iš ES teritorijos išvežamus maisto produktus • PVM susigrąžinti ir toliau nebus galima už Lietuvoje pirktus alkoholinius gėrimus • Nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė ir Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracija (forma FR0420) bei šios deklaracijos užpildymo taisyklės • Naują FR0420 formos deklaraciją turi užpildyti prekybininkai, grąžinantys užsienio keleiviui jo už iš prekybininkų įsigytas prekes sumokėtą PVM.
 

Skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymas PVM tikslais

Pagal nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliosiantį Fizinių asmenų bankroto įstatymą, nuo 2013 m. kovo 1 d. mokesčio mokėtojas galės skolas laikyti beviltiškomis, kai negali jų atgauti dėl to, kad skolininkas yra fizinis asmuo, dėl kurio baigta fizinio asmens bankroto byla, išskyrus atvejus, kai  bankroto byla baigta teismui pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis  asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2013  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2017-12-19
VMI: nuo kitų metų mažiau „popierizmo“, daugiau e. dokumentų
2017-12-14
Dėl nedarbo dienų gruodį keičiasi mokesčių sumokėjimo datos
2017-12-06
Gruodžio 15-oji – paskutinė diena brangaus turto savininkams laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį
2017-11-28
Startavo kvitų loterija
2017-11-21
Ne visi gyventojai skuba susigrąžinti pajamų mokesčio permoką
2017-11-06
Paramos gavėjams ir politinėms partijoms Mokesčių inspekcija perveda gyventojų skirtas lėšas
2017-10-25
Žemės mokesčiui sumokėti – 3 savaitės
2017-10-23
Netekusieji darbo vangiai naudojasi galimybe gauti jiems priklausančią ilgalaikio darbo išmoką
2017-10-23
VMI siunčia gyventojams pranešimus su apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma
2017-10-12
Mokesčių inspekcija pirmą kartą istorijoje siunčia gyventojams pranešimus apie GPM permoką
2017-10-02
„Sodros“ ir VMI svetainėse – išsamūs duomenys apie vidutinius atlyginimus
2017-09-14
Minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą
2017-09-14
„Sodra“: ką reikia žinoti einant nemokamų atostogų
2017-08-01
VMI gyventojams grąžino beveik 90 mln. eurų permokos
2017-07-28
Ruošiamas startas kasos aparatų čekių loterijai
2017-07-13
Nutrauk PVM sukčiavimo „grandines“ – įsitikink savo verslo partnerių sąžiningumu
2017-06-29
VMI paskelbė turto deklaracijų išrašus
2017-06-23
Leidimai žymėtiems degalams – Mano VMI sistemoje
2017-06-19
Naujos VMI el. paslaugos leidžia krovinių gabenimo administravimą perkelti į elektroninę erdvę
2017-06-15
Nauja VMI paslauga – PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas
2017-06-12
Iki birželio 15 d. reikia pateikti pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėti pelno mokestį
2017-06-12
Nauja VMI paslauga – preliminarių PVM deklaracijų formavimas
2017-06-05
VMI: gyventojai turėtų suskubti susimokėti skolas
2017-05-25
Fiziniai asmenys, PVM mokėtojai, jau gali i.SAF portale išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras
2017-05-17
Nedeklaravusiems brangaus nekilnojamojo turto ir nesumokėjusiems mokesčio, VMI siunčia priminimus
2017-05-16
Tūkstančiams gyventojų „Sodra“ siųs vyšninius vokus
2017-05-12
Vaiko priežiūros išmokas „Sodra“ mokės 5 dienomis anksčiau
2017-04-25
Iš PSD įmokų skolininkų sąskaitų „Sodra“ priverstinai nurašė 780 tūkst. Eur
2017-04-19
VMI: teikiant pajamų deklaraciją, reikia nurodyti ir užsienyje gautas pajamas bei informuoti apie elektronines sąskaitas
2017-04-13
Tūkstančiai gyventojų nesusigrąžino gyventojų pajamų mokesčio permokos

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama