SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2012 m. lapkričio 5 d.
Nr. 41 (795) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių“ prenumerata 2013 metams.

Iki lapkričio 20 d. pratęsta „Mokesčių žinių“ prenumeratos 2013 metams akcija.
 

Apmokestins visas išmokas vadovams užsieniečiams

Visos išmokos užsieniečiams – Lietuvos įmonių valdymo organų nariams – už stebėtojų tarybos narių veiklą turėtų būti apmokestinamos • Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, pajamų ir pelno mokesčių bazėms priskiriamos tik metinės išmokos (tantjemos) už įmonių stebėtojų tarybos ar valdybos narių užsieniečių veiklą • Tačiau metų eigoje išmokant jiems kitas išmokas, užsienio valstybių gyventojų iš šaltinio Lietuvoje gautos pajamos Lietuvoje neapmokestinamos • Siekiant suvienodinti išmokų už tą pačią veiklą – būtent už valdymo paslaugas –apmokestinimą neatsižvelgiant į šių išmokų periodiškumą, ir parengti įstatymų pakeitimo projektai, kuriais užsienio vieneto mokesčio bazei būtų priskiriamos visos iš Lietuvos įmonių gautos išmokos už stebėtojų tarybos bei valdybos narių veiklą.
 

Atsisakyta kai kurių „Sodros“ įmokų kodų

Pakeitus ir nauja redakcija išdėsčius Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodus, iš sąrašo išbraukti kodai, skirti delspinigiams ir baudoms už einamąsias įmokas, kurias moka: • individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai • asmenys, besiverčiantys individualia veikla (advokatai, jų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys) • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV ir yra PVM mokėtojai.
 

Būsimi reikalavimai PVM sąskaitoms faktūroms

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios naujas PVM įstatymo 78-1 straipsnis, nustatantis prekių tiekimo ir paslaugų teikimo įforminimui PVM sąskaita faktūra bendras taisykles • PVM sąskaitų faktūrų nauji reikalavimai taikomi kai: 1. prekių tiekimas ir/arba paslaugų teikimas vyksta šalies teritorijoje; 2. prekių tiekimas ir/arba paslaugų teikimas vyksta už ES teritorijos ribų, ir šias prekes/paslaugas tiekia/teikia Lietuvos apmokestinamasis asmuo ar užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį šalies teritorijoje.
 

Būsto nuomos kompensacijos

Mažas pajamas turinčioms šeimoms ar asmenims, nuomojantiems ne tik savivaldybių socialinį būstą, bet ir iš privataus sektoriaus, valstybė kompensuos dalį būsto nuomos mokesčio (arba visą nuomą) – vienam žmogui žadama suteikti paramą 14 kvadratinių metrų ploto nuomai.
 

Įgaliojimas atstovauti draudėją „Sodroje“

Praplėsta draudėjo įgaliojimo atstovauti jam santykiuose su „Sodra“ reguliavimo sritis.
 

Investicijų statistinių ataskaitų formų papildymai

Papildytos Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės ir ketvirtinės) formos, kurias turi pildyti įmonės, įstaigos ir organizacijos, ataskaitinį ketvirtį ar ataskaitiniais metais (priklausomai nuo formos) šalies teritorijoje faktiškai investavusios lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, pastatyti (atliko užsakovo funkcijas) ar atnaujinti iš visų finansavimo šaltinių.
 

Kada tikslinama PVM atskaita, išsiregistrus iš PVM registro?

PVM atskaitos tikslinimas dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų arba likvidavimo.
 

Konfidencialumo susitarimai su darbuotojais • Rūta IVAŠKIENĖ – Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos lektorė, Mykolo Romerio universiteto Teisės krypties doktorantė

Konfidencialios informacijos samprata • Konfidencialumo pareigos pažeidimas • Atsakomybė už konfidencialumo susitarimo pažeidimą
 

Laukia PVM įstatymo pataisos

Dar metams – iki 2013 m. gruodžio 31 d. – siūloma pratęsti 9 proc. PVM tarifą šilumos energijai ir 5 proc. PVM tarifą vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms • Siūloma panaikinti reikalavimą, kad, siekiant pasinaudoti importuotų prekių importo PVM atskaita, importo PVM būtų sumokėtas • Nuo 2013 m. kovo 1 d. siūloma nustatyti, kad PVM skirtumas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui bus grąžinimas žemės ūkio produkcijos tiekėjams PVM mokėtojams už įsigytus ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 str. nuostatomis • Siūloma atsisakyti reikalavimo PVM sąskaitose faktūrose ar mokėjimą įforminančiuose apskaitos dokumentuose privalomai nurodyti asmens kodą • Siūloma patikslinti naujo pastato ar statinio apibrėžimą, išbraukiant žodžius „pripažinimas tinkamu naudoti".
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 13 d., kalendorius.
 

Naujas Draudimo įstatymas sustiprins draudikų mokumą

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Draudimo įstatymas, pagal kurį draudimo ir perdraudimo įmonės privalės prisitaikyti prie naujų sistemos „Mokumas II“ reikalavimų: turės didinti įstatinį kapitalą, atsisakyti dalies vykdomos veiklos, kuri pareikalautų iš draudimo įmonių turėti daugiau kapitalo, naudoti rizikos mažinimo priemones ir kt. • Siekdamos optimizuoti kapitalo valdymą ir mažinti sąnaudas, draudimo įmonės galės vykdyti reorganizavimosi procesus, taip pat steigti specialiąsias įmones, skirtas rizikai mažinti.
 

Naujos elektroninių statistinių ataskaitų teikimo taisyklės

Norintys teikti statistinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu, turi tai daryti naudodamiesi Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema (e. statistikos sistema), prieš tai tapę šios sistemos registruotais vartotojais • Tokia nauja tvarka numatyta nuo 2012 10 28 įsigaliojusiose Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse.
 

Nelaukite nesėtų rugių derliaus

Į „Mokesčių žinių“ klausimus atsako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Jonas ČIČINSKAS.
 

Pakeistas apdraustųjų VSD ir VSD išmokų gavėjų registras

Nuo spalio 14 d. įsigaliojo pakeisti LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai.
 

Pasikeitė pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarka

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašas, reglamentuojantis valstybinių socialinio draudimo pensijų, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas bei išmokos išmokos gavėją laidojusiems asmenims pristatymo tvarką.
 

Pasikeitė PVM deklaracijos užpildymo tvarka

Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės, patvirtinta nauja Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 forma (02 versija), panaikinta Pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenų FR0616 forma.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Paskutinis rudens mėnuo • Lapkričio mėnesio istorija • Šventės ir įsimintinos datos • Lapkričio meteorologiniai ir ekstremalūs reiškiniai • Liaudies išmintis apie lapkritį
 

Patvirtintos Importo PVM įskaitymo taisyklės

Nuo 2013 m. kovo 1 d. importo PVM, apskaičiuotą už išleidžiamas į laisvą apyvartą prekes, kurias Lietuvoje importuoja asmuo, prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu esantis Lietuvoje PVM mokėtoju, bus galima įskaityti pagal VMI kartu su Muitinės departamentu patvirtintas taisykles • Pagaliau keičiamas neatitinkantis ETT pozicijos PVM įstatymas
 

Prarastų prekių PVM atskaita

Pakeistos Įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos veikos, taisyklės.
 

Priverstinis skolų „Sodrai“ išieškojimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d. laiku neatsiskaičius su „Sodra“, jos teritoriniai skyriai galės priverstinai išieškoti ne tik įmokas, delspinigius, baudas, bet ir palūkanas nuo jų atsiradimo dienos • Pakeistos „Sodros“ priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės, nustatančios „Sodros“ veiksmus tais atvejais, kai draudėjai laiku neatsiskaito su „Sodros“ biudžetu ir pažeidžia teisės normas, reglamentuojančias valstybinį socialinį draudimą.
 

Socialinio draudimo klausimai • „Sodros“ Vilniaus skyriaus vyriausioji ryšių su visuomene specialistė dr. Leonilija PERMINIENĖ

Teisė į ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) valstybinio socialinio draudimo pašalpas • Ligos pašalpa, jos dydis • PSD įmokų kodų sąrašo pakeitimai • Mažosios bendrijos nario, dirbančio pagal darbo sutartį, įmokos "Sodrai".
 

Statistinių ataskaitų MI–01 ir MI–05 formų pakeitimai

Pakeistos Tauriųjų metalų statistinės ataskaitos MI–01 (metinės) forma ir Metalų laužo statistinės ataskaitos MI–05 (metinės) forma.
 

Su verslu valstybė turės atsiskaityti per 30 dienų

Po 2013 m. kovo 1 d. sudarytuose komerciniuose sandoriuose tarp privačių įmonių ir valstybės institucijų, atsiskaitymo terminas neturės viršyti 30 dienų, išskyrus dvi išimtis: valstybės institucijai, vykdančiai pramoninio ar komercinio pobūdžio ekonominę veiklą, ir sveikatos priežiūros institucijoms atsiskaitymo laikotarpis gali būti pratęstas iki 60 dienų • Privatūs ūkio subjektai, sudarę tarpusavyje komercinę sutartį, kurioje nėra nustatyta atsiskaitymo data, taip pat turės laikytis 30 kalendorinių dienų mokėjimo laikotarpio, tačiau šis terminas negalės būti ilgesnis nei 60 dienų, išskyrus kai dėl to toje sutartyje aiškiai susitariama kitaip ir ir jei tokia komercinės sutarties sąlyga nėra nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu • Ginčai dėl ilgesnio temino bus sprendžiami teisme.
 

Tam tikri turto įsigijimo kainos nustatymo atvejai

Išskirtiniai turto įsigijimo kainos nustatymo atvejai: • kai turtas įgytas paveldėjimo būdu • kai turtas gautas dovanojimo būdu • kai turtas grąžintas pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą • kiti turto įsigijimo atvejai
 

Valstybės institucijoms – lankstus darbo laikas

Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. viešojo sektoriaus darbuotojai, valstybės tarnautojai, neaptarnaujantys klientų, gali rinktis kada pradėti ir kada baigti darbą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2012  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama