SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2012 m. spalio 8 d.
Nr. 38 (792) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodra“ konsultuoja bendru numeriu 1883

1883 • Šį telefono numerį, kuris veikia visoje Lietuvoje, verta įsidėmėti tiems, kuriems yra reikalinga informacija valstybinio socialinio draudimo klausimais: pašalpų, pensijų, įmokų, registro, elektroninių paslaugų ir kitais • Konsultacijos bendruoju „Sodros“ numeriu teikiamos visoms „Sodros“ klientų grupėms – tiek draudėjamas, tiek apdraustiesiems.
 

Aiškėja vyriausiųjų buhalterių egzaminavimo tvarka

Nuo 2016 m. sausio 1 d. turės būti veikianti vyriausiųjų buhalterių kvalifikacijos vertinimo sistema, sudarytas vyriausiųjų buhalterių sąrašas ir tik tame sąraše esantys asmenys galėtų teikti vyriausiojo buhalterio paslaugas • Vyriausiųjų buhalterių kvalifikacijos suteikimo ir pripažinimo tvarka įsigaliotų nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl nuo 2016 m. sausio 1 d. galėsiantys eiti vyriausiojo buhalterio pareigas į sąrašą būtų įrašomi jau nuo 2014 m. pradžios • Tai numatyta Finansų ministerijos parengtame Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projekte.
 

Į sanatoriją vykstantys ligoniai nebevargs dėl pažymų

Nauja medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo organizavimo tvarka • Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos pakeitimas (nauja 070/a–LK Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti) • Naujas stacionare gydomo asmens statistinės kortelės pildymas (pakeistos formos Nr. 066/a–LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės).
 

Įmonių buveinės adresą pakeis virtualus

Juridiniai asmenys visą elektroninę korespondenciją nuo šiol galės patogiai gauti ir ją siųsti naudodamiesi ne tik fiziniu, bet ir virtualiu adresu • Elektroninis adresas, kuriuo bus siunčiami pranešimai iš esmės bus prilyginami registruotam laiškui • Tokiems Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimams pritarė Vyriausybė.
 

Keičiasi duomenų apie gyvybės draudimo įmokų sumokėjimą teikimas (FR0611)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. gyvybės draudimo įmonės, mokesčių administratoriui teikdamos duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, turės naudoti naujas formas: FR0611 ir FR0611P (pagrindinės formos FR0611 priedas) • Šios formos VMI bus teikiamos elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą už 2012 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, taip pat tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.
 

Klaidingi valdininkų sprendimai turėtų patuštinti jų kišenę

Valstybės tarnautojų klaidingi sprendimai gali būti palikti galioti, jei tai padarys mažiau žalos nei jų panaikinimas. O teismui priėmus sprendimą, jog valstybė turi atlyginti žalą, savo kišenę turėtų patuštinti klaidas padarę valdininkai • Tokios naujovės numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo pataisose, kurioms jau pritarė Vyriausybė, ir Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ir papildymo projekte.
 

Mažiau nei mėnuo liko sumokėti žemės mokestį

Žemės mokestį jos savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 2 d. Informacija apie mokesčių mokėtojų valdomus žemės sklypus, mokėtiną žemės mokestį jau yra patalpinta VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt/), o tuos žemės savininkus, kurie dar nėra EDS vartotojais, popierinės deklaracijos pasieks klasikiniu paštu.
 

Mažiau suvaržymų instruktuojant darbuotojus

Nuo spalio 1 d. įsigaliojęs Vyriausiojo Valstybinės darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintas „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas“ keičia iki šiol praktikoje dažniausiai buvusią visišku formalumu, instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarką: darbovietėje turi būti užtikrinama sauga, tačiau kaip – turi spręsti vadovas.
 

Milijoninės vertės NT valdytojai turi 2 mėnesius susimokėti už prabangą

Iki gruodžio 15 d. fiziniai asmenys, kurių bendras šeimos turimas nekilnojamasis turtas viršija 1 mln. litų, pirmąkart privalo sumokėti nekilnojamojo turto mokestį ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti deklaraciją.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 15 d., kalendorius.
 

Mokesčių priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

Iš pajamų atskaitomi mokesčiai ir įmokos • PVM sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams
 

Naftos ir dujų išteklių mokesčio deklaravimo pakeitimai

Naftos ir dujų išteklių mokesčio mokėtojai, pateikdami 2012 m. III ketvirčio (iki spalio 25 d.) deklaraciją FR0566 ir visų 2012 metų (iki 2013 m. balandžio 25 d.) deklaraciją FR0567, privalo vadovautis naujomis Naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos bei naftos ir dujų išteklių mokesčio metinės deklaracijos FR0567 formos ir šių formų užpildymo taisyklėmis.
 

Neišnaudotos atostogos gali ir dingti

Kompensacijas už nepanaudotas atostogas darbuotojams siūloma mokėti tik už paskutinius 3 darbo metus: t. y. iki šių metų lapkričio 1–osios sukauptas nepanaudotas atostogas daugiau kaip už 3 darbo metus darbuotojai galėtų išnaudoti iki 2015 metų lapkričio • Jeigu darbdavys to padaryti neleistų, darbuotojui išeinant iš darbo iki 2015 m. lapkričio 1 d., privalėtų išmokėti piniginę kompensaciją už visas nepanaudotas atostogas • Tiems, kas neišnaudos sukauptų atostogų dienų daugiau kaip už 3 darbo metus, jos dingtų • Tokioms Darbo kodekso pataisoms pritarė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ir teikia lemiamiam balsavimui Seime.
 

Nepateikusios finansinių ataskaitų įmonės perduotos policijai

VĮ „Registrų centras“ pirmąkart policijai perdavė pusantro šimto sąrašą įmonių, kurios kelis kartus ragintos pateikti finansines ataskaitas, tačiau jau ne pirmus metus nesugeba to padaryti.
 

Orientyras – stipri vidurinioji klasė

Į „Mokesčių žinių“ klausimus atsako Liberalų sąjūdžio pirmininkas, Seimo narys, susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
 

Pasikeitė socialinį darbą dirbančiųjų darbo apmokėjimo tvarka

Pakeistas Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose bei seniūnijose socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžius, priedų mokėjimą, kitas darbo apmokėjimo sąlygas.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės • Su šypsena apie kontrolierius
 

Pašto paslaugų apmokestinimas PVM

Nuo 2010 01 01 PVM neapmokestinamos: universaliųjų pašto paslaugų teikėjo teikiamos universaliosios pašto paslaugos (iki tol neapmokestinamomis paslaugomis buvo laikomos pašto paslaugos) ir universaliųjų pašto paslaugų teikėjo tiekiamos, tiesiogiai su universaliųjų pašto paslaugų teikimu susijusios prekės • Tačiau PVM lengvata netaikoma universaliųjų pašto paslaugų teikėjo teikiamoms pašto paslaugoms ir su jomis susijusioms tiekiamoms prekėms, kurių teikimo (tiekimo) sąlygos buvo suderėtos individualiai, t. y. kurios yra labai specifinės, atitinka specialius tam tikrų pripažintų ekonominių grupių poreikius ir yra atsietos nuo visuomeninius poreikius tenkinančių pašto paslaugų.
 

Turto pardavimo pajamų apskaičiavimas

2010 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais parduoto ar kitokiu būdu perleisto nuosavybėn nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo naudojamas individualioje veikloje (visas ar jo dalis), pardavimo pajamos apmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) nustatytas taisykles, kurios taikomos ne individualios veiklos turtui.
 

Vadovą turinčias mažąsias bendrijas jau galima steigti ir registruoti internetu

Jau galima internetu įsteigti ir įregistruoti mažąją bendriją (MB) • Tiesa, VĮ „Registrų centras“ sudarė galimybes elektroninėje erdvėje steigti ir registruoti tik vadovą turinčias MB • Tokį vienasmenį bendrijos valdymo organą pasirinko apie du trečdaliai visų įregistruotų MB • Rečiau pasitaikančių MB steigėjams, kurie renkasi bendrijos valdymą patikėti ne vadovui, o visuotiniam bendrijos narių susirinkimui, priemonės steigti ir registruoti MB internetu dar kuriamos • Supaprastins Labdaros ir paramos fondų steigimą
 

Verslas nenuleidžia rankų

Gyvenimas šalyje gerėja. Tokia išvada peršasi ne tik pažvelgus į kylančius ekonomikos rodiklius, bet ir rekordiškai Lietuvoje dygstančių naujų įmonių skaičių: Registrų centro duomenimis, per 9 mėnesius šiemet įregistruota 10 250 naujų juridinių asmenų. Tai yra net 35 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai arba beveik tiek pat, kiek per visus praėjusius metus.
 
Verta žinoti

Naikinamos kai kurios rinkliavos

Atsisakyta kai kurių rinkliavų už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduodamus pažymėjimus.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2012  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama