SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2012 m. spalio 1 d.
Nr. 37 (791) StraipsniaiSODRAValstybinio socialinio draudimo pažymė...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai • „Sodros“ Vilniaus skyriaus vyriausioji ryšių su visuomene specialistė dr. Leonilija PERMINIENĖ

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai (toliau draudimo pažymėjimai) išduodami ir keičiami vadovaujantis VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 01 31 įsakymu Nr. V–65 patvirtintomis asmens socialinio draudimo numerio suteikimo, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklėmis (Žin., 2008, Nr.17–627) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 04 25 nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 50–1932).

 

Asmens socialinio draudimo numeris tik apdraustiesiems

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai išduodami po to, kai apdraustajam suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris. Šis numeris suteikiamas, kai asmuo: pradedamas drausti valstybiniu privalomuoju socialiniu draudimu jam pradėjus dirbti arba sudaro valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartį.

Kai asmuo pirmą kartą pradeda dirbti, draudėjas (darbdavys) užpildo ir pateikia „Sodros“ teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1–SD pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią (toliau – 1–SD pranešimas) ar 13–SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (toliau – 13–SD pranešimas). „Sodros“ teritorinis skyrius, gavęs draudėjo užpildytą 1–SD pranešimą ar 13–SD pranešimą, šiam asmeniui suteikia asmens socialinio draudimo numerį. Kai draudėjas minėtus pranešimus pateikia per EDAS, socialinio draudimo numeris suteikiamas automatiškai.

Savarankiškai dirbantiems asmenims, neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas gavus iš Mokesčių mokėtojų registro duomenis apie draudėjo įregistravimą. Asmeniui socialinio draudimo numeris suteikiamas tame „Sodros“ teritoriniame skyriuje, kuriame vykdoma draudėjo apskaita.

Asmenims, draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu valstybės lėšomis ir neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas tame „Sodros“ teritoriniame skyriuje, kuriame pradedamas vykdyti jų draudimas valstybės lėšomis.

Asmenims, nuteistiems laisvės atėmimu ir gaunantiems darbo užmokestį, neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas tame „Sodros“ teritoriniame skyriuje, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį.

Asmenims suteikiamas socialinio draudimo numeris, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį ir kitais atvejais, kai pagal teisės aktus išmoką, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

Asmenims, sudariusiems valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis ir neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas tame „Sodros“ teritoriniame skyriuje, kuriame sudaryta valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis.

 

Socialinio draudimo pažymėjimų išdavimas

Draudimo pažymėjimai asmenims, kuriems suteiktas asmens socialinio draudimo numeris, išduodami bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje.

Apdraustajam arba jo įgaliotam asmeniui draudimo pažymėjimas pirmą kartą išduodamas, tik „Sodros“ teritoriniam skyriui gavus draudėjo užpildytą 1–SD pranešimą ar 13–SD pranešimą ir apdraustajam arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam asmeniui pateikus:

  • pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas);
  • asmens nuotrauką (30 mm x 40 mm). Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.

Socialiniu draudimu neapdraustiems asmenims draudimo pažymėjimai neišduodami.

Draudimo pažymėjime turi būti asmens nuotrauka ir nurodomi šie duomenys:

       1. Asmens socialinio draudimo numeris;

       2. Apdraustojo vardas (vardai) ir pavardė;

       3. Asmens kodas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Asmens kodas neįrašomas, jeigu asmeniui jis nesuteiktas;

       4. Draudimo pažymėjimo išdavimo data;

       5. Draudimo pažymėjimą išdavusio asmens vardo raidė ir pavardė.

Draudimo pažymėjimą pasirašo jį išdavęs darbuotojas. Parašas tvirtinamas „Sodros“ teritorinio skyriaus antspaudu, kuris dedamas taip, kad dengtų nuotraukos kraštą. Draudimo pažymėjimas laminuojamas.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad draudimo pažymėjimą pasiimti privalo pats apdraustasis arba apdraustojo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo ir pasirašyti „Sodros“ teritorinio skyriaus apdraustiesiems išduotų draudimo pažymėjimų apskaitos knygoje.

„Sodros“ teritorinis skyrius, gavęs nurodytus dokumentus, draudimo pažymėjimą apdraustajam arba apdraustojo įgaliotam asmeniui išduoda iš karto.

 

Socialinio draudimo pažymėjimų keitimas

Draudimo pažymėjimas keičiamas, jeigu:

  • asmuo pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą;
  • draudimo pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • draudimo pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • draudimo pažymėjimas prarandamas.

Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti draudimo pažymėjimą, „Sodros“ teritoriniam skyriui turi pateikti:

       1) prašymą pakeisti draudimo pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį;

       2) pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas);

       3) asmens nuotrauką (30 mm x 40 mm). Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;

Draudimo pažymėjimai išduodami ir keičiami nemokamai.

Dažnai asmenys teiraujasi, ar reikia keisti seno pavyzdžio į naujo pavyzdžio socialinio draudimo pažymėjimus? Seno pavyzdžio pažymėjimai yra galiojantis dokumentas, kuriame yra būtini apdraustojo rekvizitai (SD numeris) ir keisti į naujus nebūtina. Įrašai apie darbovietes ir gautas pajamas draudimo pažymėjimuose nėra daromi. Šie duomenys nuo 1994 m. yra „Sodros“ kompiuterinėje duomenų bazėje.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad apdraustasis arba išmokos gavėjas gali kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių ir pateikęs asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar draudimo pažymėjimą su asmens tapatybę įrodančiu dokumentu susipažinti su sukauptais apie jį duomenimis ir „Sodros“ nustatyta tvarka gauti pažymą apie savo valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas.Be to, apdraustasis ar išmokos gavėjas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, gali matyti informaciją apie savo draudžiamąsias pajamas, draudimo laikotarpius bei išmokas prisijungęs prie elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS), internete adresu: www.sodra.lt/Gyventojų portalas/Gyventojo sritis/Prisijungimo puslapis (prisijungimas per el. bankininkystės sistemas)/Nauja suvestinė/galite susiformuoti pažymas apie draudimo laikotarpius (REP. 03), draudžiamąsias pajamas (REP.04), paskirtas ir mokamas išmokas (REP.01) ir kt. už pageidaujamą laikotarpį.

 

 

 
Kiti temos „SODRA“ straipsniai

„Sodros“ formų (1–SD ir 9–SD) pasikeitimai

Pakeistos Duomenų apie draudėjus ir apdraustuosius pateikimo ir tikslinimo taisyklės.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2012  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama