SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2011 m. spalio 3 d.
Nr. 37 (744) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Aktualūs valstybinio socialinio draudimo klausimai • Konsultuoja „Sodros“ Vilniaus skyriaus vyriausioji ryšių su visuomene specialistė dr. Leonilija PERMINIENĖ

Jau metus nedirbu ir neturiu jokių pajamų. Ar turiu mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas? • Esu senatvės pensijos amžiaus ir gaunu netekto darbingumo pensiją. Ar man, atidirbus vienerius metus, gali būti pensija skiriama iš naujo, atsižvelgiant į papildomai įgytą pensijų draudimo stažą? • Nuo kada nustoja galioti valstybinis socialinis draudimas, išėjus iš darbo savo noru? • Man paskirta transporto išlaidų kompensacija ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija. Ar bus mokamos abi šios kompensacijos? • Jau 3 metus dirbu Airijoje, tačiau planuoju grįžti į Lietuvą ir susilaukti vaikelio. Ar į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės erdvės valstybėse laikotarpiai, patvirtinti šių valstybių kompetentingų įstaigų išduota E104 formos pažyma? Kokio dydžio mėnesines išmokas aš gaučiau, jeigu mano mėnesinė alga 1300 eurų?
 

Ar išmokome krizės pamokas?

Artimiausiais metais reikia laukti pasaulio ekonomikos augimo sulėtėjimo, bet ne recesijos, mano šalies finansų analitikai • Jų nuomone, Lietuva yra šiek tiek geresnėje padėtyje, nei per pirmąją krizę – verslas gerai išmoko praėjusios krizės pamokas ir yra atsargus, mūsų ekonomikoje burbulų nėra • Kai kurie rodikliai rodo, kad ekonomika lėtėja • Pramonės ir darbo rinkos atsigavimas matomi, tačiau lūkesčiai yra didesni • Analitikai pastebi, kad šiandien daug kas priklauso nuo to, kaip pavyks suvaldyti rizikas, kurios kyla ne iš privataus sektoriaus, kaip buvo 2008 metais, o iš valstybinio sektoriaus įsiskolinimo.
 

Atestuota auditorė Jurga VAITKIENĖ (UAB „LUX” auditas) • Mokesčių inspekcijos konsultacijos ir išankstinis įsipareigojimas

Pagal Mokesčių administravimo įstatymą (MAĮ) apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas mokesčių mokėtojui neturi teisės akto galios ir išreiškia valstybės institucijos nuomonę mokesčių įstatymų reglamentuojamais klausimais • Atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, nuo 2012 m. įsigalios naujos MAĮ nuostatos, siekiant, kad mokesčių mokėtojas galėtų su mokesčių administratoriumi užsitikrinti vienodą sudaromų būsimųjų konkrečių sandorių, ūkinių operacijų ar bet kokios jų grupės mokestinių pasekmių interpretavimą.
 

Dėl neišmokėtų dirbantiems pensininkams pensijų grąžinimo

KLAUSIMAS: esu pensininkas iš Biržų, man 73 metai. Grąžinant neišmokėtų dirbantiems pensininkams pensijų dalį man buvo išmokėta tik 830 Lt • Prieš keletą metų man diagnozuota lėtinė obstrukcinė plaučių liga, nustatyti dideli specialūs poreikiai • Kadangi gydymas reikalauja papildomų išlaidų, šiuo metu esu gana sunkioje materialinėje padėtyje • Ar nėra galimybės, kad būtų grąžinta neišmokėta pensijos dalis jau dabar, nelaukiant 2012 metų.
 

Dirbančiųjų užsienyje nuotoliniu būdu pajamų apmokestinimas

Apie pagal nuotolinio darbo sutartį užsienio valstybėje dirbančio gyventojo iš Lietuvos įmonės gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą pajamų mokesčiu.
 

Įmonės reprezentacinės sąnaudos

Reprezentacinės išlaidos pagal savo pobūdį yra artimos reklamai, tad dažnai buhalteriai painioja kokias išlaidas priskirti reprezentacijai, o kokias – reklamai • Tad koks pagrindinis reprezentacinių išlaidų, lyginant su reklamai patiriamomis išlaidomis, išskirtinumas?
 

Išankstinė senatvės pensija mažina senatvės pensijos dydį

Gyventojai, kurie į „Sodrą“ kreipiasi dėl išankstinės senatvės pensijos dažnai neįvertina tos aplinkybės, kad jos dydis bus mažesnis nei apskaičiuota senatvės pensija • Be to, išankstinę senatvės pensiją gavusiems asmenims senatvės pensija bus mažinama visam jos gavimo laikui.
 

Kas nelaikoma gyventojo gauta nauda

Ar laikoma gyventojo pajamomis jam grąžinamos paskolos, įnašai, sumos jų patirtoms AB, VšĮ ar asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti, taip pat grąžinamos įmokos pagal lengvatinėmis sąlygomis nutrauktas gyvybės draudimo sutartis? • Darbuotojas sustabdo darbo sutarties vykdymą. Ar darbdavio išmokėta kompensacija apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?
 

Maitinimosi išlaidų kompensacijos

Kokio dydžio maitinimosi išlaidų kompensacijos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kai sporto renginys vyksta Lietuvoje?
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 10 dienos, kalendorius.
 

Nuotolinis darbas

Dėl darbo vietos nurodymo • Dėl darbo vietos pakeitimo • Dėl darbdavio atsakomybės • Dėl darbuotojo naudojamų darbo priemonių • Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos • Dėl duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų • Dėl darbo laiko • Dėl suminės darbo laiko apskaitos • Dėl nuotolinio darbo sutarties sudarymo su asmenimis iki 18 metų
 

Operacijos, susietos su įmonių pertvarka

Įmonių skaidymas • IĮ pertvarkymas į UAB • Įstatinio kapitalo didinimas piniginiu ir nepiniginiu įnašu
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės šiai savaitei? • Pasiskaitymai atsipalaidavimui...
 

Siūloma supaprastinti apskaitos registrų saugojimą

Seime svarstomas LR buhalterinės apskaitos įstatymo 3, 6, 7, 16, 19, 21 straipsnių ir V-ojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama patikslinti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatas ir supaprastinti apskaitos registrų saugojimo reikalavimus.
 

VMI konsultacijos – vieno langelio principu

Keičiasi mokesčių mokėtojams konsultavimo tvarka: nuo šių metų spalio 4 dienos konsultacijas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM teiks vieno langelio principu, t.y. mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas aiškins VMI Mokesčių informacijos departamento kompetentingi darbuotojai, o apskričių VMI specialistai, kaip ir iki šiol, teiks tik žodžiu nemokamą bendro pobūdžio informaciją • Didžiųjų mokesčių mokėtojų konsultavimo tvarka nesikeičia – juos toliau aptarnaus VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento specialistai.
 

Žemės mokestis

Kas turi mokėti žemės mokestį? • Iki kada ir kur reikia jį sumokėti? • Koks yra žemės mokesčio tarifas? • Kaip ir nuo kokios vertės apskaičiuojamas žemės mokestis? • Nuo kurio momento atsiranda nuosavybė į žemės sklypą įvykus tam tikram sandoriui? • Kada mokesčių mokėtojai pradeda ir kada baigia mokėti žemės mokestį? • Kokios žemės mokesčio lengvatos ir kada ir kam jos taikomos? • Kurie fiziniai asmenys ir kada atleidžiami nuo žemės mokesčio?
 
Aktualijos

Elektroniniu būdu galima keisti steigimo dokumentus

Individualios įmonės, uždarosiosios akcinės bendrovės, asociacijos ir viešosios įstaigos, norėdamos keisti steigimo dokumentus, tai galės padaryti elektroniniu būdu ir dėl to joms nebereikės asmeniškai lankytis VĮ „Registrų centras“ ir notaro biure.

Įdarbinusiems nelegalus – kalėjimas iki 4 metų

Už nelegaliai Lietuvoje esančių trečiųjų šalių nepilnamečių imigrantų įdarbinimą arba ypač išnaudojamo darbo sąlygomis nelegaliai įdarbinusį nelegaliai esantį trečiųjų šalių pilietį darbdavį ar jo įgaliotą asmenį siūloma bausti bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų • O vienu metu nelegaliai įdarbinusius daugiau kaip du nelegalus teismas darbdavius galėtų bausti bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba įkalinti net iki 4 metų.

Mokesčių lengvatos naujos kartos televizoriams nebus

Vyriausybei patvirtinus galutinę analoginės antžeminės televizijos išjungimo Lietuvoje datą ir laiką – 2012 m. spalio 29 d. 3 val., Seimas neleido, kad valdžia kompensuotų gyventojams dalį išlaidų už naujos kartos televizorius ir taip paskatintų skaitmeninės televizijos plėtrą.

Neišėmus iš apyvartos padirbtų eurų – baudos

Už įtariamų, kad gali būti padirbti, euro banknotų ir monetų neišėmimą iš apyvartos bei už įtariamų, kad gali būti padirbti, euro banknotų ir monetų neperdavimą kompetentingoms institucijoms įgaliotuosius darbuotojus siūloma bausti nuo 1 000 iki 3 000 Lt bauda, o pakartotinai nusižengus bauda didėtų nuo 3 000 iki 5 000 Lt.

Planai kitiems metams

Nuo 2012 metų dėl akcizų didinimo cigaretės gali pabrangti nuo 3 iki 5 proc. • Daugiau brangs pigiausios cigaretės, o brangesnės šiek tiek mažiau • Vidutiniškai cigarečių kaina turėtų padidėti 0,30 Lt • Kartu su 2012 metų valstybės biudžeto projektu Finansų ministerija planuoja pateikti Akcizų įstatymo pakeitimo projektą • Jame specifinis akcizų tarifas didinamas 6 proc., o minimalus akcizų tarifas – 5 proc.

Seimas siūlo MMA didinti iki 1000 Lt

Seimas pritarė rezoliucijai dėl minimalios mėnesinės algos (MMA), kuriuo Vyriausybė raginama nuo 2012 metų MMA didinti nuo 800 iki 1000 Lt bei laipsniškai kelti neapmokestinamųjų pajamų dydį.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2011  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama