SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2010 m. sausio 18 d.
Nr. 3 (663) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodra“: ūkininkų ir jų partnerių socialinis draudimas

Socialinio draudimo įmokas turi mokėti tie ūkininkai ir jų partneriai, kurių žemės ūkio valdos, įregistruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 europinio dydžio vienetams (EDV) arba didesnis. Šiems asmenims 2010 metams nustatytas sumažintas 16 proc. dydžio tarifas valstybinio pensijų socialinio draudimo ir motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms. Sveikatos draudimo įmokoms nustatytas 9 proc. dydžio tarifas.
 

Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str.)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM), atsižvelgdama į iškilusius neaiškumus dėl žemės ūkio produkcijos tiekimo žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir susijusių paslaugų teikimo įforminimo, paaiškina.
 

Individualios įmonės savininko pajamų už 2010 metus apmokestinimas (Pabaiga. Pradžia Nr. 2) •Aiškina atestuota auditorė Jurga VAITKIENĖ•

Nuo 2010 metų įsigaliojantys pakeitimai susiję su visais individualios įmonės savininko mokamais mokesčiais: valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, gyventojų pajamų mokesčiu. Šie pakeitimai lemia ir pelno mokesčio, susijusio su pačios individualios įmonės apmokestinamuoju pelnu, skaičiavimą. Daugiau – registruotiems vartotojams.
 

Įsteigtas Verslumo skatinimo fondas teiks mikrokreditus

Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašyta trišale sutartimi įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, kurio paskirtis – skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti esamą. – Svarbiausia, kad ši priemonė padės sukurti 1000 naujų darbo vietų, o tai, sutikite, labai svarbu. Teikiant lengvatines paskolas, pirmenybė bus teikiama bedarbiams, jaunimui iki 29 metų, vyresniems nei 50 metų, neįgaliesiems, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas JANKAUSKAS.
 

Kuo mums naudinga skandinavų patirtis •Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriaus pavaduotoja Paulė SVOROBOVIČIENĖ•

Straipsnyje siekiama plačiau supažindinti skaitytojus su pagrindiniais Norvegijos ir Švedijos auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros organizavimo principais, kurių taikymo galimybes ir naudą vertėtų apsvarstyti ypač dabar, kai vyksta aktyvios diskusijos dėl naujos redakcijos audito įstatymo projekto, o ypač – dėl siūlomos naujos atlikto audito kokybės užtikrinimo sistemos. Daugiau – registruotiems vartotojams.
 

Mažėja reikalavimų išduodant verslo liudijimus

Vyriausybė Finansų ministerijos siūlymu nutarė atsisakyti perteklinių reikalavimų pateikiant dokumentus verslo liudijimui gauti. Tokiu būdu supaprastinta verslo liudijimų išdavimo tvarka, taigi sumažės laiko sąnaudos ir išlaidos juos gaunant.
 

Sausio mėnesio mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Parengė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentas
 

Skolas grąžinsime dar negreit

Preliminarius praėjusių metų biudžeto vykdymo duomenis spaudos konferencijoje atskleidė finansų ministrė Ingrida ŠIMONYTĖ. Valstybės biudžetas, neįskaitant ES paramos, pernai gavo beveik 14,8 mlrd. litų pajamų – 383,6 mln. litų (2,7 proc.) daugiau, negu prognozuota. Nacionalinis biudžetas – apie 18,3 mlrd. litų – 107,6 mln. litų (0,6 proc.) daugiau. Su ES ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 2009 m. surinkta 20,7 mlrd. litų pajamų, iš kurių ES paramos dalis – 5,9 mlrd. litų.
 

Verslas ragina žvelgti į perspektyvą

Sakoma, kad verslas sugeba pinigus išleisti vidutiniškai tris kartus efektyviau negu valstybė, tad jei litas lieka versle, jis atneša daugiau naudos. Apie tai, ko reikia, kad verslas sparčiau atsigautų, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami efektyviau, kad geriau būtų panaudojamos ES struktūrinių fondų lėšos pasakoja Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas BESAGIRSKAS. Daugiau – registruotiems vartotojams.
 
Aktualijos

Dėl formos FR0457 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. VA–87 ,,Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 ,,Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 148–6652), kuriuo nauja redakcija išdėstoma forma FR0457 ir jos pildymo taisyklės, taip pat netekusiu galios pripažįstamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. VA–54 ,,Dėl Fizinio asmens, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, įsigyto arba importuoto ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimo savo ekonominei veiklai vykdyti deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65–2327).

Dėl gyventojų metinių pajamų (GMP) apskaičiavimo

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, 75–3085, toliau – GPMĮ) 20 str. nuostatą gyventojo metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) priklauso nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų gyventojo metinių pajamų (toliau – GMP) dydžio, t. y. kuo didesnės GMP, tuo MNPD mažesnis.

Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijos formos FR0600, jos pildymo taisyklių bei kitus su PVM mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių pasikeitimus.

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA–27 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2010 m. sausio 1 dienos pripažįstamos netekusios galios Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA–27 (Žin., 2004, Nr. 38–1261).

Pasikeitimai registruojant įmones

Seimas pritarė Civilinio kodekso pakeitimams, kurie supaprastins juridinių asmenų registravimo ir likvidavimo procedūras, palengvins steigimo dokumentų ir registro duomenų keitimo tvarką. Šie pakeitimai įtvirtina pareigą įmones įregistruoti ne per mėnesį, o per 3 darbo dienas.

Perskaičiuotų pensijų dydį lemia individualūs duomenys

Pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą perskaičiuotos kiekvieno žmogaus pensijos dydis priklauso nuo individualių jo duomenų – jo socialinio pensijų draudimo stažo, gautų draudžiamųjų pajamų. Todėl pensijos mažėjimo procentai kiekvienam žmogui yra skirtingi.

Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM Lietuvoje nuo 2010 m. sausio 1 d

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35–1271; 2004, Nr. 17–505) 13 straipsnio nuostatas įsigaliojus naujoms paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklėms, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė prekių vežimo paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu Lietuvoje nuo 2010 m. sausio 1 d. suvestinę lentelę.

Susigrąžinti PVM jau galima ir elektroniniu būdu

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad jau galima elektroniniu būdu susigrąžinti kitose ES valstybėse sumokėtą Pridėtinės vertės mokestį – mokesčių mokėtojai jau gali pateikti elektroninius prašymus per VMI portalą, o prašymo perdavimu kitų ES valstybių narių mokesčių administratoriams pasirūpins institucijos specialistai.

Deklaravimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijos formos FR0600, jos pildymo taisyklių bei kitus su PVM mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių pasikeitimus.

Jūsų dosjė

Deklaracijos FR0573 formos pildymo naujovės 2010 metais

2009 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VA–88 ,,Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA–145 ,,Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 146–6542) buvo pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės.

Pažymos FR0471 pildymo naujovės 2010 metais

Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VA–59 ,,Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 115–4923 ) buvo pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės, pateikiame naujoves, susijusias su šios pažymos pildymu.

Klausėte?

Mokesčių inspekcija atsako į klausimus

Ar darbdavys gali perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį nuo per daug pritaikyto NPD? Kokia tvarka fizinis asmuo, PVM mokėtojas, vietos mokesčių administratoriui turi deklaruoti įsigyto ilgalaikio materialiojo turto priskyrimą savo ekonominei veiklai? Ar visais atvejais atskaitingas asmuo turi pildyti vadinamąją avanso ataskaitą, kurios forma niekur neaptarta? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus – registruotiems vartotojams.

Konsultacijos

Dėl individualios veiklos leidžiamų atskaitymų ir gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama formuoti vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką, informuoja: individualią veiklą vykdantys gyventojai, apskaičiuodami apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per metus gautų pajamų gali atimti patirtas išlaidas, susijusias su tų pajamų uždirbimu, ir taip sumažinti mokėtiną gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM). Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos, apskaičiuotos nuo individualios veiklos pajamų, yra pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. Vadinasi, tomis įmokomis gali būti mažinamos uždirbtos individualios veiklos pajamos.

Teisės aktai

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1783 įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Šo įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2010 m. vasario 1 d.

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4, 5, 12, 13, 17, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 38(2), 40(1), 41, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo x(1) skyriumi įstatymas (Tęsinys. Pradžia Nr. 2)

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio nuostatos įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 6 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Šio įstatymo 1 straipsnio, 2 straipsnio 1, 3, 4, 5 dalių ir 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16 straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Šio įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perduodami tik už 2010 metų mokestinį laikotarpį ir už vėlesnius mokestinius laikotarpius apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai. Apskaičiuodamas avansinį pelno mokestį, mokesčio mokėtojas gali atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą. Šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatos taikomos ir žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams.

Vyriausybėje

Gerinamos skolinimosi sąlygos verslui

Vyriausybė nutarė pagerinti finansinio skolinimosi sąlygas didelėms įmonėms bei smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, tarp jų ir patiriantiems laikinų finansinių sunkumų. Priimtu Vyriausybės nutarimu uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) suteikiama teisė teikti garantijas už SVV subjektų ir didelių įmonių imamas paskolas ir kitose valstybėse veikiančiose kredito įstaigose.

Skatinami verslui naudingi socialinės atsakomybės principai

Vyriausybė pritarė Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės 2009–2013 metų programai. Vyriausybė skirs ypatingą dėmesį skatindama įmones imtis socialiai atsakingos veiklos. Tam bus parengti atitinkami teisės aktai, kuriuose būtų įtvirtintos priemonės socialiai atsakingam verslui remti, taip pat bus parengta konkreti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) diegimo strategija. Kaip ir iki šiol bus rengiami nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai. Taip pat numanoma remti ir akademinę bendruomenę, kuri analizuoja ĮSA, prisideda prie jos populiarinimo. Be to, bus rengiami mokymai, seminarai ir konferencijos įmonėms šia tema.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2010  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama